Apartheid w Banku Światowym i MFW? O niesprawiedliwości i nierównościach w tych instytucjach

Wykładowca akademicki z Uniwersytetu Londyńskiego Jason Hickel w wątpliwość poddał funkcjonowanie ponadnarodowych instytucji, które co do zasady mają wspierać kraje rozwijające się poprzez pomoc finansową. Czy Bank Światowy i MFW działają niesprawiedliwie i pogłębiają nierówności? Jak się okazuje w opinii Hickela jest ziarnko prawdy. Bank Światowy i MFW. Cele oraz zadania Określenie celów, zadań, funkcji … Czytaj dalej Apartheid w Banku Światowym i MFW? O niesprawiedliwości i nierównościach w tych instytucjach