GospodarkaPolska

Młodszy czy starszy szef – kto potrafi lepiej zarządzać firmą? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przeanalizował zależność pomiędzy wiekiem szefa a sposobem zarządzania firmą. Z badań wynika, że istnieje wiele różnic w podejściu do kierowania przedsiębiorstwem pomiędzy osobą młodszą i starszą. Czy jednak jakość zarządzania firmą zwiększa się wraz z wiekiem? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Bariery funkcjonowania przedsiębiorstw. Co wskazują młodsi i starsi szefowie?

Jak wskazuje PIE, przedsiębiorcy za najbardziej uciążliwe bariery w funkcjonowaniu firmy uważają rosnące koszty zatrudnienia i koszty zakupu surowców, materiałów i półproduktów, niepewną sytuację gospodarczą, słaby popyt na produkty i usługi oraz trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.

Jak się jednak okazuje, inne bariery wskazywali starsi, a inne młodsi szefowie. Menadżerowie powyżej 50 roku życia głównie wskazywali na rosnące koszty zatrudnienia (64 proc.) oraz niepewną sytuację gospodarczą (59 proc.). Natomiast menadżerowie do 40 lat częściej niż ich starsi odpowiednicy wskazywali na trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach (35 proc.), słaby popyt na produkty i usługi (41 proc.) oraz rosnące koszty zakupu surowców, materiałów i półproduktów wykorzystywanych do produkcji.

Zobacz także: Szef Apple, Tim Cook zarobił w 2021 roku aż 100 milionów dolarów

Wykres 1. Bariery w prowadzeniu firmy — młodsi a starsi szefowie.

Źródło: PIE

Zobacz także: PIE: Krótszy czas pracy mógłby nie przynieść korzyści w Polsce

Jakość zarządzania firmą i sposoby nadzorowania. Różnice

Badania PIE dowiodły także, iż istnieje spora różnica w sposobie zarządzania firmą pomiędzy młodszymi i starszymi przedsiębiorcami. Menadżerowie powyżej 50 roku życia większą rolę przywiązują do zacieśniania relacji z klientem (64 proc.) aniżeli menadżerowie poniżej 40 roku życia (40 proc.). Częściej również inwestują w rozpoznawalność marki (kolejno 40 proc. i 30 proc.) oraz wydają pieniądze na marketing (32 proc. i 21 proc.).

Pracownicy PIE wnioskują, że przedsiębiorcy z dużym bagażem doświadczeń w szczególności uwagę zwracają na współpracę z ludźmi oraz dbanie o dobry wizerunek firmy. Natomiast menadżerowie do 40 roku życia częściej wprowadzają do oferty nowe produkty i usługi (28 proc. wobec 22 proc. u starszych przedsiębiorców). Ponadto w większym stopniu automatyzują proces produkcji lub usługi (kolejno 16 proc. i 11 proc.) oraz dywersyfikują działalność (11 proc. i 5 proc.).

Wykres 1. Podejmowanie działania przez starszych i młodszych menadżerów.

Źródło: PIE

Zobacz także: Rynek pracy silny jak nigdy. Po raz pierwszy w historii w grudniu bezrobocie spadło!

Jakie są wnioski z wyżej wymienionych liczb? Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) na podstawie analizy wyników stwierdza:

Z analizy wynika, że menadżerowie starsi wiekiem większą wagę przywiązują do zmian pojawiających się w otoczeniu przedsiębiorstwa i barier funkcjonowania firmy, co może świadczyć o ich większej przezorności, ale też umiejętności dostrzegania w otoczeniu szans i zagrożeń

Z kolei młodsi menadżerowie są bardziej otwarci na innowacyjność oraz automatyzację i robotykę, czyli wykorzystywanie nowinek technologicznych.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, który sposób zarządzania jest bardziej efektywny. Nie można wysuwać wniosków, iż jakość zarządzania zwiększa się wraz z wiekiem i tym samym doświadczeniem menadżera. Bowiem innowacje są obecnie niezwykle ważnym ogniwem, które pozwala maksymalizować korzyści danej firmy. Niemniej jednak umiejętności interpersonalne, na które uwagę wskazują głównie szefowie powyżej 50 roku życia, także stanowią o sile przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy muszą łączyć oba sposoby zarządzania. Młodsze osoby mogą czerpać od starszych i na odwrót. Wówczas zarządzanie firmą stanie się najbardziej efektywne.

PIE: Rosnące koszty zatrudnienia stają się barierą rozwoju dla polskich firm

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker