Polska

Kto ogląda Wiadomości TVP? Głównie emeryci i mieszkańcy wsi

Kto ogląda Wiadomości TVP? Jak wynika z raportu sporządzonego przez Wirtualnemedia.pl, głównie emeryci i osoby mieszkające na wsi. Ludzie ci stanowili w 2021 roku kolejno 59,83 i 49,66 proc. całkowitej widowni tego dziennika. Co ciekawe w ostatnich latach wzrósł odsetek osób stosunkowo zamorzonych i z podstawowym wykształceniem oglądających ten program. 

Kto ogląda Wiadomości TVP? Głównie emeryci i mieszkańcy wsi

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie w zeszłym roku główne wydanie Wiadomości oglądało prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn. Udział tych pierwszy w widowni tego telewizyjnego programu wyniósł 51,67 proc. a udział mężczyzn 48,33 proc. Co warto zaznaczyć struktura widowni pod względem płci nie zmieniła się istotnie w ostatnich latach.  

Podział widowni Wiadomości ze względu na pleć

Zobacz także: TVP kupuje myjnię za prawie milion złotych

Ludzie oglądający Wiadomości byli raczej w podeszłym wieku. Jak wynika z danych zamieszczonych na poniższym wykresie, prawie połowa widzów dziennika w 2021 roku miała 65 lat lub więcej. Co interesujące udział ten był znacznie wyższy od tego na całym rynku programów informacyjnych. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl w swoim raporcie, w całym rynku wynosił on 30,95 proc.

Kto ogląda Wiadomości TVP? głównie ludzie starzy

Z tym że tak wiele osób w podeszłym wieku ogląda Wiadomości związane jest to, że to emeryci stanowią największą cześć widowni dziennika. W 2021 roku aż 59,83 proc. widzów tego programu telewizyjnego żyło z emerytury. Dla porównania, jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, dla całego rynku udział ten wyniósł 30,95 proc.

Jak można zauważyć na poniższym wykresie osoby mieszkające na wsi również stosunkowo często oglądają Wiadomości. W 2021 roku stanowili oni aż 49,66 proc. całkowitej widowni tego dziennika. Wartość ta w całym rynku wyniosła 37,13 proc. Ponadto relatywnie spory odsetek widowni tego programu stanowili ludzie żyjących w miastach o populacji nieprzekraczającej 50 tys. mieszkańców. 

Podział widowni Wiadomości ze względu na miejsce zamieszkania

Coraz więcej osób zamożnych oraz z podstawowym wykształceniem ogląda dziennik telewizji publicznej

Co ciekawe w ostatnich latach coraz więcej osób osiągających stosunkowo wysokie dochody oglądało ten dziennik. Jeszcze w 2019 roku jedynie 18,43 proc. widowni Wiadomości żyło w gospodarstwach domowych, w których dochód na mieszkańca był wyższy od 5 tys. złotych netto. W zeszłym roku odsetek ten wyniósł już 28 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat wzrósł on aż o ok. 51 proc. Co warto zaznaczyć, w analizowanym okresie spadł udział osób żyjących w gospodarstwach domowych, w których dochód na mieszkańca wynosił od 0 do 1400 złotych. W 2019 roku wyniósł on 11,36 proc. Z kolei w zeszłym roku już jedynie 4,93 proc. 

Ponadto w ostatnich latach wzrósł udział widzów z wykształceniem podstawowym i spadł tych ze średnim. Jak widać na poniższym wykresie, odsetek osób oglądających Wiadomości należących do tej pierwszej grupy wzrósł w latach 2019-2021 z 46,7 proc. do 50,68 proc. Z kolei udział widowni z wykształceniem średnim spadł w tym czasie z 38,28 proc. do 32,41 proc. 

Podział widowni Wiadomości ze względu na wykształcenie

TVP Info ma rację! Realnie cena benzyny była wyższa za czasów PO

Polecane artykuły

Back to top button