Polska

Kto ogląda Wiadomości TVP? Głównie emeryci i mieszkańcy wsi

Kto ogląda Wiadomości TVP? Jak wynika z raportu sporządzonego przez Wirtualnemedia.pl, głównie emeryci i osoby mieszkające na wsi. Ludzie ci stanowili w 2021 roku kolejno 59,83 i 49,66 proc. całkowitej widowni tego dziennika. Co ciekawe w ostatnich latach wzrósł odsetek osób stosunkowo zamorzonych i z podstawowym wykształceniem oglądających ten program. 

Kto ogląda Wiadomości TVP? Głównie emeryci i mieszkańcy wsi

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie w zeszłym roku główne wydanie Wiadomości oglądało prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn. Udział tych pierwszy w widowni tego telewizyjnego programu wyniósł 51,67 proc. a udział mężczyzn 48,33 proc. Co warto zaznaczyć struktura widowni pod względem płci nie zmieniła się istotnie w ostatnich latach.  

Podział widowni Wiadomości ze względu na pleć

Zobacz także: TVP kupuje myjnię za prawie milion złotych

Ludzie oglądający Wiadomości byli raczej w podeszłym wieku. Jak wynika z danych zamieszczonych na poniższym wykresie, prawie połowa widzów dziennika w 2021 roku miała 65 lat lub więcej. Co interesujące udział ten był znacznie wyższy od tego na całym rynku programów informacyjnych. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl w swoim raporcie, w całym rynku wynosił on 30,95 proc.

Kto ogląda Wiadomości TVP? głównie ludzie starzy

Z tym że tak wiele osób w podeszłym wieku ogląda Wiadomości związane jest to, że to emeryci stanowią największą cześć widowni dziennika. W 2021 roku aż 59,83 proc. widzów tego programu telewizyjnego żyło z emerytury. Dla porównania, jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, dla całego rynku udział ten wyniósł 30,95 proc.

Jak można zauważyć na poniższym wykresie osoby mieszkające na wsi również stosunkowo często oglądają Wiadomości. W 2021 roku stanowili oni aż 49,66 proc. całkowitej widowni tego dziennika. Wartość ta w całym rynku wyniosła 37,13 proc. Ponadto relatywnie spory odsetek widowni tego programu stanowili ludzie żyjących w miastach o populacji nieprzekraczającej 50 tys. mieszkańców. 

Podział widowni Wiadomości ze względu na miejsce zamieszkania

Coraz więcej osób zamożnych oraz z podstawowym wykształceniem ogląda dziennik telewizji publicznej

Co ciekawe w ostatnich latach coraz więcej osób osiągających stosunkowo wysokie dochody oglądało ten dziennik. Jeszcze w 2019 roku jedynie 18,43 proc. widowni Wiadomości żyło w gospodarstwach domowych, w których dochód na mieszkańca był wyższy od 5 tys. złotych netto. W zeszłym roku odsetek ten wyniósł już 28 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat wzrósł on aż o ok. 51 proc. Co warto zaznaczyć, w analizowanym okresie spadł udział osób żyjących w gospodarstwach domowych, w których dochód na mieszkańca wynosił od 0 do 1400 złotych. W 2019 roku wyniósł on 11,36 proc. Z kolei w zeszłym roku już jedynie 4,93 proc. 

Ponadto w ostatnich latach wzrósł udział widzów z wykształceniem podstawowym i spadł tych ze średnim. Jak widać na poniższym wykresie, odsetek osób oglądających Wiadomości należących do tej pierwszej grupy wzrósł w latach 2019-2021 z 46,7 proc. do 50,68 proc. Z kolei udział widowni z wykształceniem średnim spadł w tym czasie z 38,28 proc. do 32,41 proc. 

Podział widowni Wiadomości ze względu na wykształcenie

TVP Info ma rację! Realnie cena benzyny była wyższa za czasów PO

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker