Komentarze I Analizy

W kogo inflacja uderza najmocniej? W najbiedniejszych [BADANIE]

Badacze organizacji Bruegel postanowili sprawdzić, w kogo inflacja uderza najmocniej na terenie strefy euro. Okazało się, że w najbiedniejszych. Ci zmagali się ze stosunkowo szybszym wzrostem cen niż osoby relatywnie bogate. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy są rosnące ceny energii. 

Inflacja w strefie euro rośnie, ceny energii również

W grudniu 2021 roku inflacja w strefie euro osiągnęła rekordowy poziom 5 proc. Tak szybkiego wzrostu cen nie było tam od momentu jej powstania. Choć warto zaznaczyć, że wysokość inflacji znacznie różni się pomiędzy państwami strefy euro. Choćby wzrost cen na Litwie i Łotwie w grudniu wyniósł kolejno 10,6 i 7,6 proc. Z kolei, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, w takiej Francji i we Włoszech inflacja była na stosunkowo, umiarkowanym poziomie i wyniosła odpowiednio 3,4 i 3,9 proc. 

Zobacz także: Inflacja w krajach bałtyckich jest wysoka, ale podwyżek stóp nie będzie

Inflacja w strefie euro

Jak wskazują analitycy organizacji Bruegel, w strefie euro to głównie podwyżki cen energii (elektryczności, gazu i innych paliw) odpowiadają za wzrost inflacji. Na jej terenie ceny tych dóbr w zeszłorocznym grudniu były wyższe rok do roku o 23 proc. Co warto zaznaczyć rosły one w różnym tempie w państwach należących do strefy euro. Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie wynika, że gdy w Belgii ceny energii w grudniu były wyższe rok do roku o 60 proc, to we Francji „jedynie” o 19 proc.  

Wzrost cen energii w strefie euro

Analitycy z organizacji Bruegel postanowili sprawdzić, w kogo inflacja uderzyła najmocniej na terenie strefy euro. W tym celu zebrali oni dane z trzech państw: Belgii, Włoch i Francji. Badacze wybrali akurat te kraje, gdyż zmagały się one z różnymi poziomami zarówno ogólnej inflacji, jak i wzrostu cen energii. Do tego tamtejsze urzędy statystyczne regularnie publikują badania budżetów gospodarstw domowych, które były potrzebne naukowcom do przeprowadzenia analizy. 

W kogo inflacja uderza najmocniej? W najbiedniejszych

Po przeprowadzeniu badania okazało się, że obecnie wzrost cen, z jakim zmaga się najbiedniejsza jedna piąta gospodarstw domowych, jest wyższy od tego, z jakim mierzy się 20 proc. najbogatszych gospodarstw domowych. Różnica między tymi dwoma wartości wyniosła w Belgi 1,4 pkt proc., we Włoszech 1,7 pkt proc., a we Francji 0,3 pkt proc. Co ciekawe, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, różnica ta w 2020 roku była ujemna. Oznacza to, że wtedy to bogaci bardziej zmagali się ze wzrostem cen niż biedni. 

W kogo inflacja uderza najmocniej?

Za opisane nierówności inflacyjne, według badaczy organizacji Bruegel, odpowiadają głównie rosnące ceny energii. Co prawda, udział całkowitych wydatków gospodarstw domowych na energię jest nieznacznie większy w przypadku relatywnie biednych gospodarstw domowych. Jednakże, jak zaznaczają naukowcy, przy tak szybkim wzroście cen energii nawet niewielkie różnice powodują powstanie nierówności inflacyjnych. 

Inflacja w strefie euro jest na rekordowym poziomie. Co zrobi EBC?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker