Zamrożenie stawki WIBOR. Czy warto rozpocząć dyskusję na ten temat?

Narodowy Bank Polski chcąc zwalczyć wysoką inflację, decyduje się w ostatnim czasie na podwyżki stóp procentowych. Decyzje NBP to miecz obosieczny bowiem z jednej strony zwiększają zyski banków komercyjnych, a z drugiej strony podnoszą raty kredytów. W związku z powyższym rozgorzała dyskusja wśród ekonomistów oraz polityków. Niektórzy sugerują zamrożenie stawki WIBOR przez państwo. Są też … Czytaj dalej Zamrożenie stawki WIBOR. Czy warto rozpocząć dyskusję na ten temat?