GospodarkaNewsPolska

Kto pracuje zdalnie? Jak się okazuje, jedynie nieliczni

Autorzy tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) postanowili sprawdzić, kto pracuje zdalnie w Polsce? Okazało się, że jedynie nieliczni. W naszym kraju w 2020 roku swoje obowiązki z domu wykonywało około 18 proc. pracujących. Jak wskazują eksperci, wysokość tego wskaźnika wynika głównie, ze struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce. 

Kto pracuje zdalnie? Jak się okazuje, jedynie nieliczni

Po tym, jak na przełomie lutego i marca w naszym kraju wybuchła pandemia koronawirusa, praca zdalna znacznie zyskała na popularności. Podczas pierwszej fali pandemii, czyli w II kwartale 2020 roku, niemal 21 proc. pracujących wykonywało swoje obowiązki zdalnie. Przy czym 13 proc. osób zwykle pracowało z domu, a 8 proc. robiło to czasami. W następnych miesiącach odsetek ten spadał, ale stosunkowo powoli. 

W całym 2020 roku średnio zdalnie pracowało 18 proc. zatrudnionych Polaków, z czego 9 proc. zwykle, a 9 proc. czasami. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie pod względem odsetka osób pracujących zdalnie, nasz kraj plasuje się w środku stawki wśród państw Unii Europejskiej. Choć warto zaznaczyć, że średni udział osób wykonujących swoje obowiązki zdalnie w ogólnym zatrudnieniu w UE wyniósł w 2020 roku 21 proc. czyli był on wyższy niż w Polsce. 

Zobacz także: Praca zdalna: nakaz włączania kamery obniża efektywność pracowników

Odsetek pracujących zdalnie w krajach UE

Udział osób pracujących zdalnie w zatrudnieniu różni się znacznie pomiędzy krajami UE

Na wykresie można również zauważyć, że wysokość analizowanego odsetka znacznie różniła się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Gdy w takiej Holandii i Luksemburgu wyniósł on kolejno 40 i 47 proc., w Rumunii i Bułgarii nie przekroczył on nawet 5 proc. Analitycy PIE wskazują, że sytuacja ta wynika głównie z różnic w strukturach zatrudnienia w danych państwach. Twierdzą oni, że możliwość powszechnej pracy z  domu jest ograniczona jedynie do kilku sektorów gospodarki. 

Choćby, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, w Polsce praca zdalna była stosunkowo powszechna jedynie w kilku branżach. Najbardziej popularna była ona w sektorze informacji i komunikacji. W drugim kwartale zeszłego roku w sektorze tym w taki sposób pracowało zwykle 39 proc. zatrudnionych i czasami 29 proc. zatrudnionych. Inne branże, w których pracownicy mogą stosunkowo łatwo wykonywać swoje obowiązki zdalnie, to między innymi działalność profesjonalna i naukowa, finanse i ubezpieczenia oraz edukacja. W sektorach tych udział osób pracujących z domu w zatrudnieniu wyniósł odpowiednio 44, 41 i 39 proc. 

Pracujący zdalnie w Polsce; udział w zatrudnieniu

Z drugiej strony w Polsce dalej wiele osób pracuje w branżach, w których trzeba wykonywać swoje obowiązki stacjonarnie. W przemyśle, budownictwie czy w górnictwie nie da się stworzyć odpowiednich warunków umożliwiających pracę z domu. Z tego powodu w branżach tych w taki sposób wykonywało swoje obowiązki nie więcej niż 7 proc. osób w nich zatrudnionych. 

Praca zdalna zmieniła polskie miasta na lepsze

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker