Azja i OceaniaGospodarka

Kiedy Chiny staną się największą gospodarką na świecie? Bloomberg: być może nigdy

Analitycy Bloomberg Economics opracowali najbardziej prawdopodobne scenariusze dotyczące wzrostu gospodarczego Chin. Pierwszy z nich zakłada, że gospodarka Chin będzie rozwijać się wciąż w szybkim tempie i przegoni gospodarkę amerykańską. Natomiast dwa pozostałe scenariusze zakładają stagnację chińskiej gospodarki.

Gospodarka Chin wyprzedzi gospodarkę USA?

Chiny od początku XXI wieku pną się w górę we wszelkich rankingach gospodarczych. Biorąc pod uwagę trajektorię wzrostu gospodarczego tego kraju w ostatnich latach, gospodarka Chin może przegonić gospodarkę USA w ciągu dekady pod względem nominalnego PKB. Niemniej jednak nie jest to jedyny możliwy scenariusz.

Wykres 1. Scenariusze dotyczące nominalnego PKB Chin jako PKB USA (%).

Źródło: Bloomberg Economics

Sytuacja chińskiej gospodarki implikowana może być przez wiele czynników. O ile silna pozycja eksportu czy innowacje zapewne wciąż będą napędzać gospodarkę Państwa Środka, tak takie zmienne jak kryzys zadłużenia, międzynarodowa izolacja czy depopulacja mogą spowodować stagnację.

Zobacz także: Pekin inwestuje w regionie Afryki Subsaharyjskiej dwa razy tyle, co wszystkie kraje Zachodu!

Scenariusz 1 – przypadek podstawowy

Scenariusz podstawowy zakłada, że Chiny wyprzedzą USA pod względem nominalnego PKB już na początku lat 30. XXI wieku. Po zrównaniu się z PKB amerykańskim chińska gospodarka będzie powiększać swoją przewagę nad Stanami Zjednoczonymi.

Zobacz także: Chiny i USA stworzą pierwszy na świecie zielony korytarz żeglugowy

Szczególnie istotny wpływ na rozwój gospodarczy Chin do 2050 roku mogą mieć innowacje technologiczne oraz zwiększone inwestycje na badania i rozwój. Obecnie Chiny zajmują szóstą pozycję na świecie w rankingu mierzącym innowacje (Global Innovation Index).

Scenariusz 2 – kryzys finansowy

Pierwszy ze scenariuszy pesymistycznych zakłada wystąpienie kryzysu finansowego, co pokrzyżuje plany Pekinowi. Analitycy Bloomberg Economics opierając się na casusie Japonii, stwierdzają, że to samo może przydarzyć się chińskiej gospodarce. Mianowicie dążącej do zajęcia czołowego miejsca w rankingach gospodarczych Japonii, przeszkodził kryzys zadłużenia.

Wykres 2. Kredyt dla sektora niefinansowego jako udział PKB (%) oraz PKB na mieszkańca (USD).

Źródło: Bloomberg Economics

Po pierwsze gospodarki silnie rozwinięte, a w tym USA mają wysokie zadłużenie przekraczające w większości tych krajów 100 proc. PKB, jednak osiągnęły one już wysokim poziom dochodów. Natomiast gospodarki mniej rozwinięte w grupie krajów G-20 takie jak Indie czy Brazylia mają niskie dochody, jednak także relatywnie niskie zadłużenie, co daje im spore możliwości rozwoju.

Zobacz także: Pakistanowi grozi niewypłacalność! Władze zgłosiły się o pomoc do Chin

Chiny natomiast posiadają zarówno relatywnie niski poziom dochodów na mieszkańca, jak i wysokim poziom zadłużenie, co może spowalniać ich rozwój gospodarczy. Można stwierdzić, że symbolem zadłużenia Kraju Środka jest obecna sytuacja dewelopera Evergrande, który w ostatnim czasie ma problemy z wypłacalnością.

Na wysokie ryzyko zadłużenia wskazują choćby indeksy akcji Evergrande oraz innego chińskiego dewelopera [także silnie zadłużonego] Kaisa. W okresie 31.12.2020 – 21.01.2022 notowania akcji Evergrande spadły aż o 88 proc., z kolei Kaisa o 74 proc. Natomiast indeks chińskich obligacji wysokodochodowych spadł w tym okresie o 32 proc. Powyższe liczby są pochodną problemu zadłużeniowego. W związku z tym istnieje ryzyko, że co najmniej do 2050 roku Chiny nie przegonią USA pod względem nominalnego PKB.

Scenariusz 3 – spowolnienie gospodarcze

Scenariusz trzeci także zakłada spowolnienie gospodarcze. Niemniej jednak według tego scenariusza stagnacja nie będzie spowodowania kryzysem finansowym, lecz zgoła innymi czynnikami.

Wojna handlowa między Chinami i USA spowodowała wysokie cła w wymianie handlowej obu krajów. Mimo że temat ten nieco ucichł w mediach, stawki taryfowe są wciąż wysokie, a związana z tym izolacja Chin od rynku amerykańskiego posiadającego liczne technologie może okazać się barierą rozwoju.

Ponadto zauważalny jest problem depopulacji w Kraju Środka. Prognozy ONZ wskazują, że populacja osób w przedziale wiekowym 16-60 lat zmniejszy się z obecnie 935 mln do nawet 671 mln osób w 2050 roku (przy wskaźniku dzietności na poziomie 1,25). Nawet jeżeli Chiny będą miały współczynnik dzietności na poziomie 2,1 to i tak populacja ta ulegnie skurczeniu. W tym przypadku jednak do 769 mln osób. Rezultatem tego będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego i nieosiągnięcie poziomu nominalnego PKB USA co najmniej do 2050 roku.

Chiny stały się światowym liderem energetyki wiatrowej. Mają jej więcej niż cały świat razem wzięty

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker