Afryka i Bliski WschódGospodarkaNews

Ożywienie gospodarcze w RPA jest zagrożone. Winny m.in. dług publiczny

Na piątkowej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) została omówiona sytuacja gospodarcza w Republice Południowej Afryki. Według ekonomistów organizacji ożywienie gospodarcze w RPA pozostaje kruche i najprawdopodobniej w najbliższych latach znacznie ono spowolni. Analitycy MFW wskazują, że stanie się tak za sprawą między innymi wysokiego długu publicznego i nieefektywnych przedsiębiorstw państwowych. 

Ożywienie gospodarcze w RPA jest zagrożone. PKB RPA będzie rosnąć powoli

Przed wybuchem pandemii koronawirusa wzrost gospodarczy w RPA był relatywnie powolny. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, wzrost PKB RPA wyniósł w 2011 roku prawie 3,2 proc., ale w następnych latach zaczął maleć. W 2019 roku nie przekroczył on nawet 0,2 proc. Jednakże, mimo tego, że był on stosunkowo mały, dalej był dodatni, co nagle zmieniło się wraz w wybuchem pandemii koronawirusa. Gospodarka tego państwa wpadła wtedy w kryzys, a produkcja spadła o 6,5 proc. 

Wzrost PKB RPA wyrażony w procentach 

Wzrost PKB RPA

Źródło: Bank Światowy

Jednak w 2021 roku gospodarka odnotowała odbicie i według wstępnych szacunków, PKB RPA wzrósł w analizowanym okresie o 4,6 proc. Jednakże, jak wskazują analitycy MFW, wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach gospodarka znowu będzie rosnąć w stosunkowo wolnym tempie. Z prognoz MFW wynika, że w bieżącym roku produkcja wzrośnie o 1,9 proc, a w następnym o 1,4 proc. 

Zobacz także: Bankructwo Sri Lanki może zostać ogłoszone już w tym roku!

Potrzebne jest wiele reform, aby uzdrowić gospodarkę RPA

Jak stwierdził jeden z analityków MFW na konferencji:

Ożywienie gospodarcze w RPA jest kruche, ponieważ towarzyszy mu rosnące bezrobocie, ograniczona akcja kredytowa dla sektora prywatnego oraz anemiczny poziom inwestycji prywatnych. Pomimo gospodarczego odbicia, ubóstwo i nierówności nie zmalały. 

Według ekspertów MFW sytuacja ta wynika między innymi ze stosunkowo wysokiego długu publicznego. Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie wynika, że w 2020 roku wyniósł on 80,3 proc. PKB tego państwa, gdzie jeszcze w 2019 roku był on o 17 pkt proc. niższy. Analitycy MFW twierdzą, że jeśli tamtejszej władzy zależy na długoterminowym wzroście powinna zacząć starać się go zmniejszać. Proponują oni, aby ograniczyć wysokość płac w sektorze publicznym, zreformować system podatkowy oraz zwiększyć wydatki na edukację. 

Dług publiczny RPA w stosunku do PKB

Dług publiczny RPA

Źródło: Trading Economics

Problem są również spółki będące własnością skarbu państwa. Te zamiast zysków przynoszą straty, przez co państwo musi je dotować, aby dalej mogły funkcjonować. Analitycy MFW wskazują, że zreformowanie tego, w jaki sposób one działają, jest konieczne, aby ożywienie gospodarcze w RPA było trwałe. Do tego wskazali oni, że trzeba ograniczyć korupcję, dzięki której przedsiębiorstwa te otrzymują wiele zamówień publicznych, mimo ich nieefektywności. 

Na samym końcu konferencji ekonomiści MFW podkreślili, że konieczna jest również restrukturyzacja krajowego przedsiębiorstwa energetycznego. W ich opinii trzeba to zrobić jak najszybciej, aby zapewnić RPA odpowiednie bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszyć ryzyko załamania się finansów publicznych oraz odejść od energii węglowej.

Zambia zbankrutowała. Największym wierzycielem kraju są Chiny

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker