GospodarkaNewsPolska

Zagraniczny popyt wygenerował w Polsce co trzecie miejsce pracy

W 2018 roku zagraniczny popyt na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną wygenerował ponad jedną trzecią miejsc pracy w Polsce. Co interesujące najwięcej ich wykreował niemiecki popyt, bo aż 1,2 mln. Z kolei polskim sektorem, który odniósł największe korzyści na zagranicznym popycie, jest ten handlu hurtowego, detalicznego i napraw pojazdów.

Najwięcej miejsc pracy w Polsce wygenerowali Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy, Włosi oraz… Chińczycy

Jak możemy wyczytać w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE):

W 2018 r. popyt za granicą na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną generował w Polsce 5,6 mln miejsc pracy, co stanowiło 34 proc. ogółu pracujących.

Jak donoszą ekonomiści PIE największym zagranicznym kreatorem miejsc pracy w Polsce są Niemcy. Popyt podmiotów z tego państwa na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną wygenerował w 2018 roku aż 1,2 mln miejsc pracy w naszym państwie. Oznacza to, że co piąta osoba pracująca w sektorach nastawionych na eksport w Polsce była zatrudniona dzięki popytowi naszego zachodniego sąsiada. 

Zobacz także: Eksport polskiego mleka do Chin w 2026 roku wyniesie miliard złotych!

Z danych przytoczonych przez analityków PIE wynika, że ważnymi zagranicznymi kreatorami miejsc pracy w naszym kraju były również podmioty z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Włoch. Popyt z każdego z tych pierwszych trzech państw odpowiadał za wygenerowanie 350 tys. miejsc pracy, a z Włoch za 270 tys. miejsc pracy. Co interesujące Państwo Środka również miało spory udział w opisanym procesie. Popyt Chin na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną wygenerował 196 tys. miejsc pracy w Polsce. 

Jakim sektorom popyt zagraniczny przynosi największe korzyści?

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, sektorem, który odniósł największe korzyści na zagranicznym popycie, jest ten handlu hurtowego, detalicznego i napraw pojazdów. Pracowało tam dzięki zagranicznemu popytowi ponad milion osób, czyli 18,3 proc. ogółu pracujących dzięki eksportowi. Na nim skorzystały znacząco również sektory związane z transportem i magazynowaniem, rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybołówstwem oraz z pozostałymi usługami biznesowymi. 

Zagraniczny popyt a miejsca pracy

Z danych zamieszczonych na powyższym wykresie wynika również, że niektóre branże w Polsce funkcjonują praktycznie wyłącznie dzięki zagranicznemu popytowi. W sektorze zajmującym się produkcją pojazdów oraz części do nich niemal cztery piąte pracujących było zatrudnionych dzięki popytowi z zagranicy. Ten miał również relatywnie największe znaczenie w tworzeniu miejsc pracy w branżach zajmujących się produkcją sprzętu elektronicznego, wyrobów chemicznych i leków oraz maszyn i urządzeń. 

W ubiegłym roku Polska stała się ważnym eksporterem prądu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker