GospodarkaNewsPolska

Niski poziom inwestycji spowoduje, że nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna

Inwestycje w aktywa niematerialne, czyli w patenty, własność intelektualną, umiejętności pracowników czy metody zarządcze, stają się czynnikiem, który decyduje o konkurencyjności danej gospodarki. Jednak, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), w Polsce, jak i w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, w te aktywa dalej inwestuje się stosunkowo małe środki. 

Inwestycje w aktywa niematerialne zyskują na znaczeniu

W ostatnich latach gospodarka cyfrowa znacznie zyskała na znaczeniu. Z tego powodu inwestycje w aktywa niematerialne stają się coraz ważniejsze. Jak wskazują ekonomiści PIE to właśnie one w dużej mierze, obecnie decydują innowacyjności danej gospodarki. Z kolei innowacyjność jest czynnikiem, który ma determinujący wpływ na wzrost gospodarczy w długim okresie. 

Z tego powodu tak niepokojące są znaczne różnice między państwami UE odnośnie inwestycji w aktywa niematerialne. Od wielu lat kraje Europy Środkowo-Wschodniej wydają na ten cel stosunkowo mniej środków niż te z Europy Zachodniej. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie w 2020 roku najwięcej w nie inwestowały firmy z Irlandii, Cypru czy Danii. Przedsiębiorstwa w tych krajach na aktywa niematerialne przeznaczyły ponad 40 proc. wydatków inwestycyjnych.

Inwestycje w aktywa niematerialne w Europie

Zobacz także: Kanada chce zdobyć przywództwo energetyczne. W planach inwestycje

Z kolei firmy z państw Europy Środkowo-Wschodniej przeznaczyły na ten cel stosunkowo najmniej środków. Najniższy udział tego typu inwestycji został zaobserwowany w Chorwacji (20 proc.), Bułgarii (21 proc.), Polsce (22 proc.) i na Węgrzech (22 proc.).

Pandemia pogłębiła różnice pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią

Co warto zaznaczyć, pandemia pogłębiła różnice między analizowanymi regionami. W 2020 roku udział inwestycji w aktywa niematerialne w sumie wydatków inwestycyjnych spadł w 12 państwach UE głównie w tych leżących na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym samym czasie średni udział tych inwestycji znacznie wzrósł w krajach Europy Zachodniej podnosząc tym samym unijną średnią. Jak możemy wyczytać w tygodniku PIE:

Średnia unijna wzrosła o 2 pkt. proc., gdy tymczasem w Polsce, Łotwie, Czechach czy na Węgrzech udział tych inwestycji zmalał.

Różnice te są o tyle niepokojące, gdyż mogą one doprowadzić do utrwalenia podziału na biedniejszą Europę Środkowo-Wschodnią i bogatszą Europę Zachodnią, która przoduje pod względem nowoczesnych technologii. 

W Polsce dalej inwestycje w aktywa niematerialne nie cieszą się popularnością

Co więcej, jak wskazują analitycy PIE w 2021 roku polskie przedsiębiorstwa dalej nie były skore do inwestowania w aktywa niematerialne. Z badań przeprowadzonych przez analityków PIE na jesieni 2021 r. wynika, że ponad 80 proc. polskich firm nie zamierza inwestować w aktywa niematerialne, takie jak patenty czy własność intelektualna. Choć stosunkowo wiele z nich chce przeznaczyć środki na podniesienie kompetencji pracowników oraz na marketing i reklamę. Jak możemy wyczytać w tygodniku:

Nieco lepiej było w przypadku inwestycji w kompetencje pracowników (27 proc. inwestowało w 2021 r. lub planowało inwestycje na 2022 r.) oraz wydatkach na marketing i reklamę (31 proc. inwestowało w 2021 r., 32 proc. planowało w 2022 r.).  

Inwestycje Chin w Argentynie: Pekin inwestuje 380 mln USD w wydobycie litu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker