Polska

Kraków: 80% cudzoziemców to obywatele Ukrainy. Ilu Ukraińców jest w całej Polsce?

W związku z zagrożeniem rosyjską inwazją skala imigracji ukraińskiej do Polski rośnie. Coraz więcej osób stara się o pobyt w naszym kraju, głównie z uwagi na kwestie zarobkowe. Obywatele Ukrainy coraz częściej decydują się na długoterminowy pobyt. Ilu Ukraińców jest w całej Polsce? Ilu z nich studiuje?

Ilu Ukraińców jest w całej Polsce?

Według Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec lutego 2020 roku, czyli ostatniego miesiąca przed wybuchem pandemii, w Polsce było 1,39 mln obywateli Ukrainy. Jednak szacunki te mogły być nieco zawyżone, gdyż dane obejmowały rejestry, a nie faktyczną liczbę osób przebywających na terenie RP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych mówi o 634,9 tys. ubezpieczonych cudzoziemcach z Ukrainy (dane na koniec października). W 2021 roku w polskich urzędach pracy wpisano łącznie do ewidencji 1,63 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Urząd ds. Cudzoziemców, najpopularniejszymi regionami wybieranymi przez imigrantów są duże aglomeracje miejskie. Najczęściej wybieranymi kierunkami są województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Jeśli chodzi o strukturę wieku,  60% stanowią osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat. Mniej jest dzieci do 18. roku życia – 12% oraz osób powyżej 40 lat – 28%.

Jak pokazuje poniższy wykres, intensyfikacja imigracji ukraińskiej jest obserwowana od 2014 roku. Imigracji sprzyja sytuacja gospodarcza na Ukrainie, a w ostatnich miesiącach bezpośrednie zagrożenie konfliktem. Duży wpływ na skalę migracji miało również wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy.

OSW

Zobacz także: Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

W Polsce ok. 84% obywateli Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt czasowy (maksymalnie 3 lata). Te najczęściej są wydawane w związku z podjęciem pracy (77%).

OSW

Imigracja Ukraińców do Polski – nie tylko do pracy

Urzędnicy cytowani przez Gazetę Krakowską podają, że społeczność ukraińska stanowi ponad 80% wszystkich cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Według danych Systemu Informacji Oświatowej w obecnym roku szkolnym (2021/2022) w krakowskich szkołach uczy się 1821 uczniów narodowości ukraińskiej, w tym 1435 uczyło się w placówkach samorządowych. W przypadku szkód dla dorosłych liczba ta wynosi 1198. Dodatkowo od września 2021 w czterech ze szkół przygotowano oddziały przygotowawcze dla uczniów z obcych państw. W minionym roku akademickim obywatele Ukrainy stanowili 47% zagranicznych studentów, (ok. 3% ogółu studentów w Polsce). Według danych opublikowanych w maju ubiegłego roku w Polsce studiowało 38,5 tys. studentów z Ukrainy, nieco mniej niż przed pandemią. Jednak według szacunków w październiku naukę rozpoczęło dużo więcej studentów ze Wschodu, zarówno z Ukrainy, jak i Białorusi.

Zobacz także: Lufthansa zawiesi loty do Kijowa i Odessy od poniedziałku

Według ekspertów wybuch wojny oznacza jeszcze większą falę imigracji. Tomasz Hanczarek, prezes zarządu agencji Personnel Service, mówi o nawet 1-3 mln Ukraińców, którzy wyemigrują do Polski, jeśli na Ukrainie rozpocznie się wojna. Dodaje, że rodzimy rynek pracy jest w stanie realnie wchłonąć 0,5 mln pracowników w ciągu pół roku, a następnie kolejne 200 tys.

Ilu Azjatów pracuje w Polsce? Coraz więcej pozwoleń dla Uzbeków i Turków

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker