Polska

Grupa ORLEN wspiera tworzenie dolin wodorowych

Na południu Polski powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, która pozwoli wykorzystać potencjał tych regionów w zakresie nowoczesnych technologii produkcji i dystrybucji wodoru. Jej założycielami zostali reprezentanci świata biznesu, nauki i samorządów, w tym osoby związane z rozwojem technologii wodorowych, również w ORLEN Południe. Spółka z Grupy ORLEN jako pierwsza w Polsce rozpoczęła w swoim zakładzie w Trzebini produkcję paliwa wodorowego i jest zainteresowana zaangażowaniem się w działalność nowo powstałej doliny wodorowej. Wcześniej list intencyjny w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej podpisał PKN ORLEN.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa będzie koncentrować się na wspieraniu rozwoju technologii wodorowej. Jej członkowie zadeklarowali ścisłą współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego gospodarki wodorowej w regionie Śląska i Małopolski. W szczególności dotyczy to produkcji wodoru w procesie elektrolizy, z wykorzystaniem energii produkowanej z OZE, jak również opartej na biometanie w procesie reformingu oraz wychwytu dwutlenku węgla.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest realizacją Polskiej Strategii Wodorowej. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce powstanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce.

W październiku ub.r. PKN ORLEN podpisał list intencyjny, wspólnie z 24 innymi podmiotami, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Koncern jako lider tego projektu jest odpowiedzialny m.in. za określenie celów doliny i przygotowanie strategii jej działania.

W listopadzie ubiegłego roku ORLEN Południe uruchomił w Trzebini pierwszy polski hub wodorowy. Roczna produkcja wodoru w trzebińskiej rafinerii wyniesie 16 mln Nm3, z czego aż 75% będzie przeznaczone do produkcji zielonego glikolu, a pozostałe 25%, po doczyszczeniu, jako paliwo wodorowe. Moce produkcyjne hubu wyniosą 350 ton rocznie czystego wodoru jakości automotive. Paliwo z Trzebini docelowo będzie zasilać flotę komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji śląskiej. W przyszłości ORLEN Południe będzie dysponować także mobilną stacją tankowania paliwa wodorowego.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker