Europa

Antyimigracyjna retoryka przyczynia się do prześladowań wśród dzieci [BADANIE]

W ostatnich latach w Europie, szczególnie w krajach Zachodu, nastąpił wzrost popularności populistycznych, antyimigranckich partii politycznych. Badanie pokazuje negatywny wpływ antyimigracyjnej polityki na uczniów, wobec czego imigranci, a szczególnie ich dzieci doświadczają szykan ze strony rówieśników. 

Antyimigracyjna retoryka a potencjalny wpływ na uczniów

Naukowcy badali wpływ kampanii partii Lega Nord na zastraszanie w szkole dzieci imigrantów. Analiza wykazała zwiększoną wiktymizację dzieci oraz sugeruje uboczne skutki takich działań. Badacze wykorzystali dane ze spisu powszechnego uczniów piątej klasy z Włoch, aby oszacować wpływ polityki antyimigracyjnej na zastraszanie w szkole. Lega Nord jest włoską partią polityczną, która staje się coraz bardziej antyimigrancka i podżegająca w swojej kampanii i polityce. W regionach kraju, w których ta partia jest szczególnie aktywna, wiktymizacja dzieci imigrantów wzrasta. Sugeruje to poważne negatywne skutki uboczne polityki antyimigracyjnej na dobro dzieci w wieku szkolnym.

Badanie dostarcza dowodów na to, że klimat polityczny w danym kraju wpływa na zastraszanie w szkole, koncentrując się na imigrantach. W analizie uwzględniono wybory polityczne w danych regionach kraju. Porównano, jak wybory wpływają na zachowania nękające imigrantów, w stosunku do obywateli danego państwa, w gminach, w których działa partia antyimigracyjna (Lega Nord). Dodatkowo zbadano, w jaki sposób wpływa to na zachowania związane w gminach, w których partia Lega Nord nie ma znaczącego poparcia.

Badanie pokazuje, że imigranci są nękani w regionach, gdzie Lega Nord ma duże poparcie

W rezultacie stwierdzono, że aktywne kampanie prowadzone przez Lega Nord prowadzą do znacznego wzrostu zastraszania w szkole. Co więcej, skutki koncentrują się wyłącznie na dzieciach imigrantów. Aktywna działalność kampanii Lega Nord prowadzi do ok. 10% wzrostu prawdopodobieństwa zastraszania dzieci imigrantów w szkole w okresie kampanii wyborczej. Naukowcy przywołują również inne badania, które pokazały, że doświadczanie znęcania się w wieku 7 lub 11 lat ma znaczny i długotrwały wpływ na późniejsze osiągnięcia edukacyjne i zarobki w ciągu całego życia.

Zobacz także: Od początku wojny przyjechało do Polski już ponad MILION osób z Ukrainy!

Kampanie antyimigracyjne szkodzą całemu społeczeństwu

W dalszej analizie naukowcy stwierdzają, że to dzieci imigrantów w pierwszym pokoleniu (urodzone za granicą) najbardziej doświadczają szykan ze strony rówieśników. Dotyczy to zarówno werbalnych, jak i fizycznych form szykan.

Dzieci imigrantów są narażone na większe ryzyko bycia ofiarą ze strony swoich rówieśników. 25,4% uczniów piątej klasy imigrantów przynajmniej raz w tygodniu doświadcza wiktymizacji w porównaniu z 20,6% w przypadku rodzimych uczniów. Imigranci częściej doświadczają wiktymizacji (o 3 lub 4 pkt proc. więcej) niż rodzimi uczniowie. Zbadano również czy istnieją dowody na związek między udziałem głosów (liczonym jako średnia z wcześniejszych wyborów w gminie) a efektami wiktymizacji. Według analizy wraz ze wzrostem udziału głosów Lega Nord narastają niebezpieczne zachowania wobec dzieci imigrantów.

Wyniki sugerują, że kampanie antyimigracyjne prowadzone przez partie polityczne w Europie skutecznie podkopują główny cel szkół publicznych, jakim jest integracja społeczna. Wiktymizacja może mieć szereg negatywnych skutków gospodarczych i ekonomicznych. Retoryka antyimigracyjna utrudnia asymilację dzieci w kraju przyjmującym oraz generuje długoterminowe niekorzystne warunki ekonomiczne. W kraju tworzą się zamknięte struktury. Dzieci, wzorem rodziców, odcinają się od rówieśników będących obywatelami danego państwa ze względu na potencjalne zagrożenie szykanami z ich strony.

Zobacz także: IKEA wycofuje się z Rosji i Białorusi. Pracę straci ponad 15 tys. osób

Prowadzenie dyskursu politycznego związanego z polityką imigracyjną powinno mieć charakter jak najbardziej obiektywny. Emocjonalne nacechowanie zabieranych stanowisk negatywnie odbija się szczególnie na najmłodszych, niemających wpływu na swoje pochodzenie ani decyzje migracyjne swoich rodziców. Pod rozwagę powinny zostać wzięte negatywne skutki skrajnych stanowisk, w tym wymierzonych bezpośrednio z czyjeś pochodzenie etniczne. Rozwiązywanie konfliktów również powinno odbywać się zgodnie z ustanowionym prawem, jednakże z wyłączeniem krzywdzącej retoryki mającej wskazywać na konotacje pomiędzy pochodzeniem a umiejętnościami, skłonnościami bądź kompetencjami.

Ilu Azjatów pracuje w Polsce? Coraz więcej pozwoleń dla Uzbeków i Turków

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker