Polska

Coraz większa rola kobiet w polskiej gospodarce [RAPORT]

Rola kobiet w gospodarce jest nieprzeceniona. Według raportu Walutomatu, w Polsce zmniejsza się luka płacowa, a ambicje zawodowe pań są porównywalne do mężczyzn. 

Sytuacja kobiet w polskiej gospodarce

Od dekad kobiety pełniły znaczącą funkcję w gospodarce. Jednak w przeszłości ich wkład w opiekowanie się domem oraz wykonywanie prac w gospodarstwie nie był uwzględniany przez ekonomistów. Wraz z rozwojem społeczeństwa i zmianach strukturalnych, coraz więcej kobiet aktywizuje się, podejmując pracę zarobkową oraz konkurując z mężczyznami na rynku pracy.

Na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego kobiety w Polsce stanowią 51,5% społeczeństwa, co przekłada się na 19 680,2 tys. osób.

Zobacz także: Kobiety posiadające dzieci zarabiają nawet o 45% mniej

Kobiety w gospodarce – zarobki, stanowiska, kompetencje

Raport uwzględnia dane dla zjawiska gender pay gap, czyli luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami. Według Eurostatu średnia różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej wynosi 14,1%. Polska z wynikiem na poziomie 8,5% znajduje się wśród państw z najmniejszą luką. Dla porównania w Estonii i Łotwie wynosi ona odpowiednio 21,7% oraz 21,2%. Jednakże luka w Polsce wciąż istnieje, co jest przede wszystkim skutkiem posiadania dzieci. Badania pokazują jednak, że do momentu urodzenia pierwszego dziecka, zarobki kobiet i mężczyzn są do siebie bardzo zbliżone.

Pomimo że wyższe zarobki to wciąż domena mężczyzn, badania pokazują, że kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od panów.

Jak pokazuje inne badanie, kobiety dużo lepiej radzą sobie z dbałością o środowisko (Więcej: Kobiety na kierowniczych stanowiskach efektywniej ograniczają emisje CO2 od mężczyzn [BADANIE]).

Zobacz także: Eurostat: różnica w zarobkach mężczyzn i kobiet w Polsce wśród najniższych w UE

Koszt nierówności na polskim rynku pracy

Nierówności na rynku kosztują nas miliardy złotych. Zmniejszenie nierówności pozwoliłoby przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Raport McKinsey pokazał, że do 2030 roku może to być dodatkowe ponad 9% PKB Polski (równowartość 300 mld złotych rocznie). Według ekspertów Walutomatu za tę kwotę można wybudować w Polsce ok. 6000 km autostrad. Dla porównania obecnie w Polsce mamy ok. 4500 km dróg szybkiego ruchu. Jednocześnie zaznaczono, że gdyby wziąć pod uwagę pełen parytet na rynku pracy, polska gospodarka do 2030 mogłaby uzyskać aż 173 mld euro, a więc ok. 800 mld złotych (24% PKB Polski).
Obecnie w polskiej gospodarce brakuje 100-200 tys. specjalistów. Deficyt ma rosnąć w najbliższych latach. Naturalnym zjawiskiem będzie zatem coraz większa inkluzywność polskiego rynku pracy.

Perspektywy rozwoju na najbliższe lata

Załamanie rynku obserwowane było jednak w czasie pandemii. W pierwszym półroczu 2020 roku przybyło ok. 250 tys. kobiet biernych zawodowo. Co ciekawe, w analogicznym okresie ubyło biernych mężczyzn o 50 tys. Jednak znaczna cześć kobiet nie zasiliła bezrobotnych, lecz biernych zawodowo. Według specjalistów zjawisko to było powszechne głównie ze względu na konieczność opiekowania się dziećmi.
Dyskutując o przyszłości kobiet na polskim rynku pracy należy bezwzględnie uwzględnić zmiany kulturowe. Uczelnie wyższe kształcą coraz więcej absolwentek na kierunkach ścisłych. Kobiety nie ustępują mężczyznom, jeśli chodzi o ambicje zawodowe. W Polsce awansu oczekuje 68% mężczyzn i 70% kobiet.

Biorąc to wszystko pod uwagę z całą pewnością można oczekiwać, że w ciągu najbliższych kilku lat rynek pracy, również w przypadku branż typowo męskich, będzie coraz bardziej inkluzywny, co przełoży się na coraz większe zaangażowanie kobiet przede wszystkim na wyższych stanowiskach.

Kobiety w zarządach w Polsce zarabiają więcej od mężczyzn

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker