EuropaGospodarkaNews

PKB Białorusi spadnie o 5% na skutek unijnych restrykcji importowych

2 marca 2022 roku zostały nałożone unijne restrykcje importowe na wiele białoruskich dóbr dotychczas sprowadzonych w znacznych ilościach do państw UE. Objęły one między innymi sprzedaż produktów drzewnych, wyrobów z żelaza i stali oraz produktów zawierających chlorek potasu. Z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wynika, że mogą one doprowadzić do spadku tegorocznego PKB Białorusi o 5 proc.

PKB Białorusi spadnie o 5 proc. na skutek unijnych restrykcji importowych

2 marca 2022 roku Rada Europejska postanowiła nałożyć dodatkowe sankcje na Białoruś za jej zaangażowanie w rosyjską inwazję. Głównie wprowadziła ona restrykcje importowe. Od tamtego dnia analizowane państwo nie może sprzedawać podmiotom z UE m.in. produktów zawierających chlorek potasu, produktów drzewnych, wyrobów cementowych oraz z żelaza i stali. Co warto zaznaczyć sankcje te znacznie obniżą wielkość białoruskiego eksportu. Z danych analityków PIE wynika, iż roczna wartość eksportu objętego sankcjami wynosi ok. 2,9 mld dolarów.

Zobacz także: PKB Rosji na skutek sankcji spadnie od 15 do 20 procent

Choć warto zaznaczyć, że unijne restrykcje importowe uderzą w białoruskie branże z różną mocą. Z analizy ekonomistów PIE wynika, że najbardziej ucierpią eksporterzy drewna i wyrobów z tego surowca. Dotychczas aż 67 proc. przychodów uzyskiwali oni właśnie ze sprzedaży wspomnianych dóbr podmiotom znajdującym się na terenie UE. Branżami, które również poniosą znaczne straty na skutek unijnych sankcji są te zajmujące się eksportem produktów cementowych oraz wyrobów z żelaza i stali. Jak wskazują analitycy PIE, ok. 35 proc. ich sprzedaży zagranicznej realizowano na unijnym rynku. 

Co warto zaznaczyć to straty głównie we wspomnianych branżach doprowadzą do tego, iż PKB Białorusi spadnie. Jak informują analitycy PIE, jeśli tamtejsi eksporterzy nie znajdą nowych rynków, na które mogliby przekierować niesprzedane produkty, tegoroczny PKB Białorusi spadnie o 5 proc. 

Powstaną zakłócenia m.in. na polskim rynku materiałów budowlanych

Unijne restrykcje importowe nałożone na Białoruś przyczynią się do powstania zakłóceń między innymi na polskim rynku materiałów budowlanych. Jak stwierdził Łukasz Ambroziak, starszy doradca w zespole gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym:

Biorąc  pod uwagę cały polski import (łącznie z wewnątrzunijnym), z Białorusi pochodziło 17 proc. dostaw do Polski produktów cementowych, 22 proc. produktów zawierających chlorek potasu oraz 13 proc. drewna i wyrobów z drewna. Zakłócenia dotkną zatem przywóz produktów, na rynku których już obecnie panuje nierównowaga skutkująca wysokimi cenami.

Niedobory stali. Prawdopodobnie zabraknie jej na polskim rynku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker