Europa

Państwa UE przyznały w 2020 roku 729 000 obywatelstw, z czego 2% trafiło do Ukraińców

W 2020 roku 729 000 osobom przyznano obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Stanowi to wzrost o 3% względem roku poprzedniego (706 400 w 2019 roku). Coraz więcej obcokrajowców stara się o obywatelstwo UE. 

Obywatelstwo UE – najwięcej Marokańczyków i Syryjczyków

Za wzrost odpowiadały głównie państwa takie jak Hiszpania (+27 300 przyznanych obywatelstw niż w 2019 roku), Holandia (+21 800), Szwecja (+16 000) i Portugalia (+11 000). Największy spadek w wartościach bezwzględnych odnotowano natomiast we Francji (-23 300 przyznanych obywatelstw w porównaniu z 2019 rokiem), Niemczech (-20 800), Belgii (-6 700) i Rumunii (-4 000). Znaczna większość (85%) osób, które uzyskały obywatelstwo, było wcześniej obywatelami innych państw lub bezpaństwowcami.

Zobacz także: Unia Europejska nie powróci do limitu zadłużenia i deficytu? Wszystko na to wskazuje!

W 2020 roku najliczniejszą grupą wśród nowych obywateli UE byli Marokańczycy (68 900 osób, z czego 86% nabyło obywatelstwo Hiszpanii, Włoch lub Francji). Nieco mniej było Syryjczyków, z czego prawie połowa otrzymała obywatelstwo Szwecji (49%). Stosunkowo dużo Albańczyków (70%), Brazylijczyków (72%), Rumunów (40%), Turków (49%) oraz Hindusów (34%) nabyło obywatelstwo włoskie. Najwięcej Ukraińców otrzymywało obywatelstwo polskie (48%). Brytyjczycy przyjmowali głównie obywatelstwa niemieckie, francuskie lub szwedzkie.

Co ciekawe, Polacy byli drugą najliczniejszą grupą obywateli UE, którzy nabywali obywatelstwo innego państwa członkowskiego (12 500). Na pierwszym miejscu znaleźli się obywatele Rumunii (28 700 osób) oraz Włoch (8 200).

Zobacz także: Liczba pasażerów na kolei w UE wzrosła! Nowe dane Eurostatu

Wskaźnik naturalizacji – Polska nie odbiega od średniej unijnej

Stopa naturalizacji jest stosunkiem liczby osób, które nabyły obywatelstwo danego kraju w ciągu roku, do liczby cudzoziemców przebywających w tym samym kraju (na początku danego roku). Według danych Eurostatu w 2020 roku najwyższe wskaźniki naturalizacji odnotowano w Szwecji, która znacznie odznacza się na tle innych państw (8,6 obywatelstw przyznanych na 100 obcokrajowców rezydentów). Na drugim miejscu znalazła się Portugalia (5,5), na trzecim – Holandia (4,8). Wartość dla Polski oscyluje wokół średniej dla państw UE. Najgorzej jest natomiast w krajach bałtyckich (Litwie, Estonii i Łotwie).

Z pewnością struktura ta ulegnie znacznym zmianom w wyniku ostatnich wydarzeń geopolitycznych na świecie. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do ogromnej skali migracji, co również przełoży się na liczbę przyznanych obywatelstw oraz wskaźniki naturalizacji.

Ilu Azjatów pracuje w Polsce? Coraz więcej pozwoleń dla Uzbeków i Turków

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker