Gospodarka

Skutki wojny na Ukrainie – głód w Afryce, a u nas kolejne podwyżki

Wojna na Ukrainie dosięgnie także milionów na całym świecie. Rosja jak i Ukraina należą do największych eksporterów pszenicy, którzy odpowiadają za 1/3 dostaw tego zboża do Afryki. Wojna może oznaczać głód w Afryce. U nas ceny pszenicy poszybują w górę.

Głód w Afryce czy kosmiczne ceny pszenicy – to jeden z wielu skutków wojny na Ukrainie. O tym jak kluczowym dla świata eksporterem są Ukraina i Rosja, przekonaliśmy się po wybuchu wojny. Braki neonu (którego Ukraina jest czołowym globalnym producentem) uderzyły w produkcję elektroniki. Z kolei ceny gazu i paliw poszybowały w górę z powodu Rosji, która należy do czołowych globalnych wydobywców tych surowców energetycznych.

Ukraina i Rosja eksportują pszenicy na potęgę

Większość Ukrainy pokrywają wielkie równiny. Pod stepami powstają czarnoziemy, czyli niezwykle żyzne gleby. Zajmują one 60% powierzchni tego kraju. Taka ilość czarnoziemów to prawdziwy skarb. Na Ukrainie znajdziemy blisko 40% światowych zasobów tego typu gleb. To powoduje, że kraj ten mimo słabo rozwiniętego technologicznie rolnictwa, należy do globalnych liderów w produkcji żywności. W zasadzie czarnoziemy jako dominująca gleba występują głównie w dwóch skupiskach na świecie – w środkowej Eurazji (Rosja, Ukraina i Kazachstan) oraz w środkowej Ameryce Północnej (USA i Kanada). Umiejscowienie czarnoziem na świecie prezentuje poniższa mapa.

Czarnoziemy

Istnieje istotna zależność pomiędzy występowaniem czarnoziemów a produkcją pszenicy. Jest ona dość wymagającym zbożem i właśnie kraje o najlepszych glebach należą do globalnych liderów w produkcji i eksporcie tych zbóż. W pierwszej piątce znajdziemy Rosję, USA, Kanadę, Francję i Ukrainę. W przypadku Francji jest to głównie zasługa bardzo nowoczesnego rolnictwa.

Zobacz też: PIE: Polskie rolnictwo jest samowystarczalne. Jednak rząd powinien kontrolować eksport zbóż

Warto jednak pamiętać, że Rosja i Ukraina to nie tylko produkcja pszenicy. To na tych dwóch krajach opiera się większość handlu olejem słonecznikowym na świecie. Te dwa kraje odpowiadają również za 27% globalnego rynku jęczmienia.

Wykres 1. Udział Rosji i Ukrainy w globalnym rynku wybranych produktów rolnych, UNCTAD Globalny handel wybranymi produktami rolnictwa

Wojna między Rosją a Ukrainą może oznaczać głód w Afryce

Ukraina i Rosja są kluczowymi dostawcami pszenicy do Afryki. Te dwa kraje odpowiadają za 1/3 dostaw tego zboża na ten kontynent. Co więcej – w przypadku 15 państw import z tych dwóch państw odpowiada za połowę całego importu pszenicy. Somalia i Benin w 100% opierają swój import na tych dwóch państwach. Oznacza to, że bez szeroko zakrojonej pomocy humanitarnej, w tym kraju może pojawić się klęska głodu, która dosięgnie milionów mieszkańców.

W mniejszym stopniu, choć również, odczują to także Polacy. Mniejsza globalna podaż wywinduje ceny pszenicy, które po wybuchu wojny skoczyły o 50%. Na szczęście ceny już spadły i obecnie są one o 25% powyżej poziomu sprzed wybuchu wojny.

Ceny pszenicy przez wojnę na Ukrainie wystrzeliły w kosmos

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker