Polska w strefie euro. Perspektywy przystąpienia w obliczu wojny [RAPORT OG]

Przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska zobowiązała się wejść do strefy euro, gdy spełni tzw. kryteria konwergencji. W Polskim dyskursie publicznym od lat trwa wymiana poglądów oraz analiza bilansu korzyści i kosztów członkostwa w potocznie nazywanym Eurolandzie. Jednak merytoryczna debata publiczna często napotykała bariery w postaci zbędnego upolityczniania i ideologizowania. Tak czy inaczej, … Czytaj dalej Polska w strefie euro. Perspektywy przystąpienia w obliczu wojny [RAPORT OG]