Afryka: Wskaźnik skrajnego ubóstwa spadnie do poziomu 1,7% w latach 2056-65

Afryka jest kontynentem, który wśród zachodnich społeczeństw kojarzy się głównie ze skrajną biedą, nierównościami oraz konfliktami militarnymi. Owszem, wszystkie trzy zjawiska w tym regionie kuli ziemskiej występują, aczkolwiek w publikacjach ekonomicznych coraz częściej Afryka postrzegana jest jako The Rising Star. Bank Światowy, MFW, OECD, ONZ czy Afrykański Bank Rozwoju zgodnie prognozują, że Afryka będzie odgrywać … Czytaj dalej Afryka: Wskaźnik skrajnego ubóstwa spadnie do poziomu 1,7% w latach 2056-65