EuropaGospodarka

Inflacja w Albanii, dzięki wysokiemu bezrobociu, dalej jest relatywnie niska

Na skutek wywołanej przez Rosję wojny, inflacja w Albanii przyspieszyła, ale dalej pozostaje na relatywnie niskim poziomie. W marcu wyniosła ona 5,7 proc. r/r, gdy jeszcze w lutym była ona o 1,8 pkt proc. mniejsza. Za to, że ceny nie rosną tam tak szybko, jak w innych państwach regionu, odpowiada głównie wysoka stopa bezrobocia. Ta od dekad utrzymuje się dwucyfrowym poziomie. 

Inflacja w Albanii jest dalej na relatywnie niskim poziomie

Jak widać, na zamieszczonym poniżej wykresie inflacja w Albanii od dekad utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W latach 2003-2021 jej wielkość ani razu nie przekroczyła 5 proc. Jednakże na skutek rosyjskiej inwazji ceny w tym kraju przyspieszyły i w marcu były one średnio rok do roku wyższe o 5,7 proc.

Inflacja w Albanii r/r

Inflacja w Albanii
Źródło: Trading Economics

Zobacz także: Tradycyjnie! Inflacja w Polsce zaskoczyła ekonomistów i wyniosła prawie 11%!

Najbardziej podrożały transport oraz żywność i napoje bezalkoholowe. Ceny dóbr należących do tej pierwszej kategorii wzrosły o 19,9 proc. a te do drugiej o 9,3 proc. Co warto zaznaczyć w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe najbardziej wzrosły ceny olei, bo o aż 22,4 proc. Ten wzrost wynika głównie z wywołanej przez Rosję wojny. Dotychczas najważniejszym producentem oleju słonecznikowego były Ukraina i Rosja. Jednakże aktualnie oba te państwa zaprzestały eksportu tych dóbr, co doprowadziła do znacznego spadku podaży oleju w tym państwie i wzrostu jego ceny. 

Dwucyfrowe bezrobocie powstrzymuje inflację

Co warto zaznaczyć, inflacja w Albanii była i jest na relatywnie niskim poziomie głównie, dzięki wysokiej stopie bezrobocia. W naukach ekonomicznych uznaje się, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy bezrobociem a inflacją. Oznacza to, że im więcej osób nie ma pracy, tym wzrost cen jest wolniejszy. Z kolei z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie wynika, iż w ciągu ostatnich dwóch dekad w każdym roku ponad 10 proc. populacji aktywnej zawodowo nie było w stanie znaleźć pracy. 

Stopa bezrobocia w Albanii

Bezrobocie w Albanii
Źródło: Macrotrends

Stopa bezrobocia w Albanii jest wysoka, mimo malejącej populacji i rosnącej produkcji

Co interesujące bezrobocie utrzymywało się na tak wysokim poziomie, mimo tego, że populacja tego kraju od 1990 roku cały czas malała. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, na skutek masowej emigracji oraz malejącego przyrostu naturalnego populacja Albanii skurczyła się z ok. 3 280 tys. w 1990 roku do ok. 2 883 tys. w 2020 roku. 

Populacja Albanii

populacja Albanii
Źródło: Trading Economics

Co więcej, stopa bezrobocia nadal jest wysoka, mimo tego, że w ostatnich dekadach tamtejsza gospodarka relatywnie szybko się rozwijała. Z danych Banku Światowego wynika, iż w 1990 roku PKB Albanii per capita według parytetu siły nabywczej wynosił 4827 dolarów. Z kolei w 2020 roku szacowano go już na ok. 13300 dolarów. Oznacza to, że w ciągu 30 lat gospodarka Albanii zwiększyła się prawie trzykrotnie. 

Inflacja w Chile i Brazylii najwyższa od blisko 30 lat

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker