Państwa najbardziej zaangażowane w pomoc Ukrainie: Polska, USA i Wielka Brytania

Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii stworzył wskaźnik The Ukraine Support Tracker, który określa ilościową pomoc wojskową, humanitarną oraz finansową ofiarowaną Ukrainie przez poszczególne kraje. Państwa wspierające Ukrainę to przede wszystkim Polska, USA, Wielka Brytania oraz Estonia.  Które państwa są najbardziej zaangażowane w pomoc Ukrainie? Pomoc wojskowa została zdefiniowana jako broń, sprzęt, narzędzia dostarczane dla ukraińskiego wojska, … Czytaj dalej Państwa najbardziej zaangażowane w pomoc Ukrainie: Polska, USA i Wielka Brytania