Polska

Pracownik z odpowiednimi kompetencjami to rzadkość. 91 proc. polskich firm ma problem z pozyskaniem takowych

Jak wynika z raportu „Kompetencje pracowników dziś i jutro” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, pracownik z odpowiednimi kompetencjami to w naszym kraju rzadkość. Aż 91 proc. przebadanych przez analityków firm stwierdziło, że trudności w pozyskiwaniu takich pracowników stanowią dla nich barierę rozwojową. Choć, warto zaznaczyć, że dla jednych przedsiębiorstw jest to bariera mocno utrudniająca działalność, a dla innych jedynie w niewielkim stopniu. 

Pracownik z odpowiednimi kompetencjami to w naszym kraju rzadkość

Analitycy PIE postanowili przeprowadzić badania wśród 1000 polskich przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarcze. Po ich przeprowadzeniu okazało się, że pracownik z odpowiednimi kompetencjami to w naszym kraju rzadkość. Aż 91 proc. przebadanych firm wskazało, że ma trudności ze znalezieniem takowych, co jest dla nich barierą utrudniającą rozwój. Choć, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, dla niektórych firm bariera ta ma bardzo duże znacznie, a dla innych niewielkie. 

Pracownik z odpowiednimi kompetencjami to w naszym kraju rzadkość
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, „Kompetencje pracowników dziś i jutro”

Zobacz także: Polski rynek pracy gotowy na przyjęcie Ukraińców. W lutym dostępnych było 600 tys. wakatów

Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie wynika, że trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami są szczególnie uciążliwe dla firm działających w sektorze TSL (transport, spedycja oraz logistyka). Ponad 50 proc. przedsiębiorstw z tej branży stwierdziło, że analizowana bariera ma duże znacznie dla ich działalności. Choć warto zaznaczyć, że najwyższa średnia ocena znaczenia dla funkcjonowania firmy tej bariery została odnotowana w przetwórstwie przemysłowym. Wyniosła ona aż 3,27 (w skali od 1 do 5). 

Znaczenie trudności w pozyskiwaniu pracowników
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, „Kompetencje pracowników dziś i jutro”

Z kolei trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami są najmniej uciążliwe dla firm zajmujących się informacją i telekomunikacją. W tej branży odsetek przedsiębiorstw deklarujących, iż analizowana bariera ma dla ich działalności małe znaczenie, był najwyższy, a średnia ocena znaczenia dla funkcjonowania firmy tej bariery była najniższa. Choć, warto zaznaczyć, że najmniej firm deklarujących, że analizowane trudności mają dla ich działalności duże znaczenie, było w branży odpowiedzialnej za handel. Odsetek ten wyniósł zaledwie 16 proc. 

Zobacz także: Młodzi na polskim rynku pracy radzą sobie coraz lepiej! Na tle UE wypadamy korzystnie

Polskie przedsiębiorstwa niechętnie inwestują w kapitał ludzki

Co ciekawe, mimo tego, że firmy tak często wskazują, iż trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kompetencjami utrudniają im prowadzenie działalności, same relatywnie rzadko inwestują w kompetencje swoich pracowników. W 2021 roku jedynie 20 proc. wydało jakiekolwiek środki na powiększenie kapitału ludzkiego. Co więcej, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, aż 90 proc. firm, które w ogóle nie zainwestowało w kapitał ludzki w zeszłym roku, nie zamierza tego zrobić również w bieżącym. 

Inwestycje w kapitał ludzki w Polsce
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, „Kompetencje pracowników dziś i jutro”

Osoby starsze są dwukrotnie rzadziej zapraszane na rozmowę rekrutacyjną niż osoby młodsze

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker