NieruchomościPolska

BIG InfoMonitor: długi czynszowe Polaków wzrosły w rok o 19 mln zł!

Długi czynszowe Polaków wynoszą obecnie ponad 200 mln złotych. Przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy gminnych zarządców lokali wzrósł z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł na przestrzeni czterech lat. 

Długi czynszowe Polaków coraz wyższe

W ciągu roku długi wzrosły o 19 mln zł. Jednocześnie udało się odzyskać ok. 16 mln zaległości finansowych. Według BIG nieuregulowane płatności dotyczą co czwartego lokalu.

Tym samym łączna kwota zaległości czynszowych osób i firm zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynosi już niemal 200 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku przybyło 1,4 mln zł długów za nieopłacone czynsze. Od początku pandemii – 44,2 mln zł. W bazie BIG InfoMonitor wyszczególniono 8052 podmiotów, w tym 7619 konsumentów.

Zobacz także: Niemieckie budownictwo mieszkaniowe pogłębia się w kryzysie. Dojdzie do załamania rynku?

Zgłaszane przez wierzycieli do BIG InfoMonitor długi czynszowe to przeciętnie 23 420 zł w przypadku osoby i 46 144 zł w przypadku firmy. Tymczasem z ostatniego raportu GUS „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna 2020” wynika, że średnia zaległość zadłużonego mieszkania to 3081 zł, wobec 2,4 tys. zł cztery lata wcześniej.

BIG InfoMonitor – gdzie sytuacja jest najgorsza?

Według bazy BIG InfoMonitor najwięcej zaległości finansowych pochodzi od zarządców nieruchomości z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili ponad 100 mln zł długów należących do 3540 osób. Najmniej osób zalegających z czynszem mieszka w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Średnia zaległość czynszowa jest największa w Warszawie. Najliczniejszą grupę dłużników czynszowych w Polsce stanowią kobiety w przedziale 45-54 lata. Rekordzistka mieszka w stolicy i zalega z prawie 1,8 mln zł. Przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej notowanej w BIG InfoMonitor wzrósł z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł na przestrzeni czterech lat. 

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Zobacz także: Boom na rynku nieruchomości magazynowych!

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości 6,29 mld zł mają lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin – 61,3 proc. Ich średni dług wynosi 9,8 tys. zł. Najwyższą przeciętną zaległość mają jednak dłużnicy z mieszkań zakładowych 13,8 tys. zł. Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za mieszkanie przypadły na zasoby należące do spółdzielni miesz­kaniowych – 1,2 tys. zł i te należące do osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi – 1,4 tys. zł.

Do rejestru dłużników BIG można zgłosić osobę, która ma 200 zł zaległości, a firmę z kwotą 500 zł. W 2020 roku toczyło się 14,0 tys. postępowań eksmisyjnych. Sądy wydały 6,5 tys. orzeczeń, a wykonanych zostało 1,7 tys., z czego ponad 70% dotyczyła lokali komunalnych gminnych.

Credit Agricole: Środki unijne będą stymulować budownictwo w Polsce w najbliższych latach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker