NieruchomościPolska

BIG InfoMonitor: długi czynszowe Polaków wzrosły w rok o 19 mln zł!

Długi czynszowe Polaków wynoszą obecnie ponad 200 mln złotych. Przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy gminnych zarządców lokali wzrósł z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł na przestrzeni czterech lat. 

Długi czynszowe Polaków coraz wyższe

W ciągu roku długi wzrosły o 19 mln zł. Jednocześnie udało się odzyskać ok. 16 mln zaległości finansowych. Według BIG nieuregulowane płatności dotyczą co czwartego lokalu.

Tym samym łączna kwota zaległości czynszowych osób i firm zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynosi już niemal 200 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku przybyło 1,4 mln zł długów za nieopłacone czynsze. Od początku pandemii – 44,2 mln zł. W bazie BIG InfoMonitor wyszczególniono 8052 podmiotów, w tym 7619 konsumentów.

Zobacz także: Niemieckie budownictwo mieszkaniowe pogłębia się w kryzysie. Dojdzie do załamania rynku?

Zgłaszane przez wierzycieli do BIG InfoMonitor długi czynszowe to przeciętnie 23 420 zł w przypadku osoby i 46 144 zł w przypadku firmy. Tymczasem z ostatniego raportu GUS „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna 2020” wynika, że średnia zaległość zadłużonego mieszkania to 3081 zł, wobec 2,4 tys. zł cztery lata wcześniej.

BIG InfoMonitor – gdzie sytuacja jest najgorsza?

Według bazy BIG InfoMonitor najwięcej zaległości finansowych pochodzi od zarządców nieruchomości z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili ponad 100 mln zł długów należących do 3540 osób. Najmniej osób zalegających z czynszem mieszka w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Średnia zaległość czynszowa jest największa w Warszawie. Najliczniejszą grupę dłużników czynszowych w Polsce stanowią kobiety w przedziale 45-54 lata. Rekordzistka mieszka w stolicy i zalega z prawie 1,8 mln zł. Przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej notowanej w BIG InfoMonitor wzrósł z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł na przestrzeni czterech lat. 

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Zobacz także: Boom na rynku nieruchomości magazynowych!

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości 6,29 mld zł mają lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin – 61,3 proc. Ich średni dług wynosi 9,8 tys. zł. Najwyższą przeciętną zaległość mają jednak dłużnicy z mieszkań zakładowych 13,8 tys. zł. Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za mieszkanie przypadły na zasoby należące do spółdzielni miesz­kaniowych – 1,2 tys. zł i te należące do osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi – 1,4 tys. zł.

Do rejestru dłużników BIG można zgłosić osobę, która ma 200 zł zaległości, a firmę z kwotą 500 zł. W 2020 roku toczyło się 14,0 tys. postępowań eksmisyjnych. Sądy wydały 6,5 tys. orzeczeń, a wykonanych zostało 1,7 tys., z czego ponad 70% dotyczyła lokali komunalnych gminnych.

Credit Agricole: Środki unijne będą stymulować budownictwo w Polsce w najbliższych latach

Polecane artykuły

Back to top button