Węgry: Przykład dla Polski jak NIE prowadzić polityki gospodarczej

W naukach ekonomicznych istnieje takie pojęcie jak policy mix, które w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu. Policy mix, określa kombinację polityki fiskalnej rządu oraz polityki monetarnej Banku Centralnego. Co do zasady relacja między polityką fiskalną a pieniężną powinna polegać na wzajemnej asymilacji, tak aby polityka gospodarcza danego kraju charakteryzowała się spójnością. Owej spójności nie ma na … Czytaj dalej Węgry: Przykład dla Polski jak NIE prowadzić polityki gospodarczej