Polska

Ekonomiści pokazali wykres, który nie napawa optymizmem. Nadchodzi recesja w Polsce?

Czy recesja w Polsce jest prawdopodobna? Taki scenariusz widzi coraz więcej ekonomistów w Polsce. Spadek PKB miałby być możliwy nawet w tym roku. Pierwsze spadki odnotowano już np. w USA.

Stagflacja jest czarną wizją dla światowej gospodarki na najbliższe kwartały. Już sama rekordowo wysoka inflacja uderza w portfele obywateli krajów na całym świecie. Gdy do pędzących cen dojdzie jeszcze spadek PKB, może to spowodować gwałtowny wzrost ubóstwa.

Recesja powraca

Recesja w III RP jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Nie licząc początków transformacji ustrojowej oraz czasu pandemii, recesja była w naszym kraju obcym zjawiskiem. Niestety coraz więcej ekonomistów zaczyna ostrzegać, że może ona mieć miejsce już niedługo. Na świecie już pierwsze kraje notują spadek PKB. Jednym z nich będą Chiny. Wprowadzone w tym kraju obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 spowodują skurczenie się gospodarki Państwa Środka. Recesja jest pewna także w Rosji i na Ukrainie. Jej powodem jest oczywiście wojna, którą toczą te dwa kraje. Sankcje gospodarcze uderzają także w Białoruś. Oznacza to, że aż 3 polskich sąsiadów na pewno zaliczy w najbliższym czasie duży spadek PKB.

Nieciekawa sytuacja jest także u naszego zachodniego sąsiada. Prognozy sprzed miesiąca mówiły, że wzrost gospodarczy w Niemczech w 2022 roku może spaść do poziomu 1,4% -1,5% z 2,7% odnotowanego w 2021 r. PKB ma osiągnąć taką dynamikę pod warunkiem, że wojna nie wpłynie na dostawy energii. W I kwartale niemiecki PKB urósł o jedynie 0,2% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Zobacz też: Wzrost gospodarczy w Niemczech w 2022 roku może nie przekroczyć 1,5%

Recesja zawitała nie tylko do Europy i Azji. Jak podaje agencja prasowa Reuters, gospodarka Meksyku skurczyła się o 0,2% w grudniu w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wstępne szacunki dotyczące tamtejszej gospodarki ostrzegają, że kraj mógł popaść w recesję już w drugiej połowie minionego roku.

Problemy gospodarcze dotykają także USA. W Stanach Zjednoczonych pojawiają się obawy o wystąpienie recesji. Według ekonomistów Goldman Sachs szanse na recesję wynoszą ok. 15% w ciągu najbliższych 12 miesięcy i 35% w ciągu 24 miesięcy. Jeden z cenionych ekspertów finansowych twierdzi, że giełda może spaść nawet o 40%. USA boryka się z presją, ponieważ łańcuchy dostaw napotykają kolejne problemy, a ceny konsumpcyjne gwałtownie rosną w obliczu wojny we wschodniej Europie.

Recesja w Polsce? Niewykluczone

Niewykluczone jest także, że za kilka kwartałów przeczytamy nagłówki o treści „recesja w Polsce stała się faktem”. Jeszcze w I kwartale tego roku Polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko, bo w tempie 8% w ujęciu rocznym. Niestety wojna na Ukrainie, lockdown w Chinach oraz pogorszenie koniunktury na całym świecie uderzają w naszą gospodarkę. Ekonomiści mBanku odczyty gospodarcze skomentowali w dość pesymistyczny sposób.

Komplet danych ze sfery realnej podnosi szacunki wzrostu PKB w I kwartale w okolice 8% (+/- 0,5pp). Biorąc pod uwagę tak dobre wyniki sfery realnej, notowania presja inflacyjna czy płacowa jest wręcz … umiarkowana… Coś wkrótce pęknie. Obstawiamy, że będzie to sfera realna.

W ramach małego wyjaśnienia. Gospodarka dzieli się na strefę realną i regulacyjną. Sfera realna obejmuje: sferę produkcji, sferę wymiany i sferę konsumpcji. Sfera regulacyjna obejmuje państwo, podmioty pośrednictwa i podmioty demokracji przemysłowej albo gospodarczej. Analitycy banku dodają, że wspomniane pęknięcie oznaczałoby „bardzo silne spowolnienie w drugiej połowie roku, z dołem koniunkturalnym w roku 2023”.

Optymizmem nie napawa także wykres analityków banku PKO BP. Przedstawia on zmianę PKB oraz realną podaż pieniądza w polskiej gospodarce.

Wykres 1. Realna podaż pieniądza a wzrost gospodarczy w Polsce, PKO

Jak widać na wykresie, podaż pieniądza realnie spada. Ostatnio gdy nastąpił taki spadek nasza gospodarka przestała rosnąć, a nawet zaliczyła kwartał spadku gospodarczego. Jako przyczyny spadku podaży ekonomiści wymieniają ograniczenie nominalnego wzrostu wartości kredytów (i spadek realnej) oraz skalę zadłużenia sektora publicznego.

Gospodarka Polski w 2022 roku zaskakuje ekspertów. PKB w I kwartale mógł urosnąć o 8% r/r!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker