Mieszkańcy największych polskich miast najczęściej chcą zmienić miejsce zamieszkania

Najczęściej zmienić miejsce zamieszkania chcą mieszkańcy największych polskich miast, a najrzadziej ci żyjący w strefach podmiejskich. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest hałas oraz mała powierzchnia mieszkań.  Mieszkańcy największych polskich miast najczęściej chcą zmienić miejsce zamieszkania Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, ponad 36 proc. mieszkańców największych polskich miast, wyraża chęć zmiany miejsca zamieszkania. Z … Czytaj dalej Mieszkańcy największych polskich miast najczęściej chcą zmienić miejsce zamieszkania