Energetyka

Energochłonność polskiej gospodarki jest 2-krotnie wyższa od średniej UE!

Zużycie energii w Polsce jest bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę nasz PKB, energochłonność polskiej gospodarki jest 2-krotnie wyższa od średniej unijnej. Choć na ten fakt wpływać może duży udział przemysłu, to na tle Niemiec, gdzie przemysł także odgrywa dużą rolę, wypadamy bardzo słabo.

W nowym raporcie „Green economy – wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy” autorstwa Polskiego Instytut Ekonomicznego, przyjrzano się kwestii energochłonności polskiej gospodarki. Jak zauważają analitycy PIE, Polska należy obecnie do najbardziej zanieczyszczonych regionów UE. Jest to jeden z powodów słabego stanu zdrowia Polaków. W 2020 roku średnio 72,1% mężczyzn w UE postrzegało swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Podobnie uważa 67,1% pań zamieszkujących UE. W Polsce swój stan zdrowia dobrze lub bardzo dobrze oceniało jedynie 64,6% mężczyzn i 59,1% kobiet. Gorszy wynik od naszego kraju osiągnęły jedynie 4 państwa Unii Europejskiej.

W najbliższym czasie czeka nas gruntowna transformacja energetyczna. Mamy stać się krajem niskoemisyjnym, a jakość powietrza w Polsce ma ulec w najbliższych dekadach poprawie.

Zobacz też: Zanieczyszczenie powietrza w miastach przyczyniło się do 1,8 mln zgonów

Skala tego wyzwania jest u nas znacznie większa niż w innych krajach UE. Powodem jest duże uzależnienie w sektorze energetycznym i komunalnym od paliw kopalnych. Dodatkowo gospodarka Polski w znacznym stopniu jest oparta na sektorach energochłonnych. Nie oznacza to jednak, że nie osiągamy żadnych sukcesów na tym polu. W latach 2000-2019 udało się nam obniżyć energochłonność gospodarki z poziomu ok. 360 toe/mln EUR do 209 toe/ mln EUR. Niestety zmiany te są niewystarczające. Nadal zużywamy ponad dwukrotnie więcej energii na jednostkę PKB niż wynosi średnia w UE.

PIE

Zużycie energii w Polsce ponad 2 razy większe niż w Niemczech

Oczywiście częściowo wytłumaczeniem może być względnie niski udział usług w naszym PKB. Nadal bardzo duża część generowana jest w przemyśle, który z natury należy do bardziej energochłonnych niż usługi. Wysoki jest także udział rolnictwa. Mimo to, Niemcy, które również charakteryzują się wysokim udziałem przemysłu (choć mniejszym niż Polska), mają ponad 2-krotnie niższą energochłonność od Polski. Tak wysoka energochłonność polskiego przemysłu jest spadkiem po PRLu. To właśnie ona była jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności naszych firm po 1990 roku.

Polski przemysł zostawia Europę w tyle

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker