GospodarkaPolska

Polska najszybciej rozwijającą się gospodarką po pandemii w Europie! Nie mamy sobie równych

Wzrost gospodarczy Polski po pandemii spośród krajów europejskich jest najwyższy. Tym samym jesteśmy liderem w postpandemicznej odbudowie gospodarczej. Ostatnie kwartały to udany okres dla naszej koniunktury. 

Wzrost gospodarczy Polski największy w Europie

Polska króluje pod względem postpandemicznego odbicia gospodarki ze wzrostem realnego PKB na poziomie 8,1% w stosunku do okresu sprzed pandemii. Nasza koniunktura znajduje się obecnie w bardzo dobrym momencie, o czym świadczą wszelkie wskaźniki obrazujące stan gospodarczy.

W I kw. 2022 roku wzrost PKB wyniósł aż 8,5% rok do roku wobec 7,6% w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że tak wysoki wzrost jest powyżej konsensusu rynkowego, który wynosił 8,1%. W ujęciu kwartalnym, polski PKB w I kw. 2022 r. wzrósł o 2,4%, co dobrze oddaje kondycję polskiej gospodarki, gdyż eliminuje wpływ efektu bazy. Warto zaznaczyć, że od 2010 roku, tylko dwa razy PKB kw./kw. przyrastał w szybszym tempie: w III kw. 2021 r. oraz w III kw. 2020 roku.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w kwietniu o 12,4% r/r. Z kolei zdaniem ekonomistów PKO BP, produkcja przemysłowa zwiększyła o 14,5% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast sprzedaż detaliczna w okresie styczeń-marzec wzrosła o 9,0% r/r wobec 1,2% w analogicznym okresie rok wcześniej. O pozytywnej koniunkturze świadczą również dane płynące z rynku pracy. Ekonomiści Banku Pekao szacują, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu było wyższe o 2,8% rok do roku, zaś według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia jest na poziomie najniższym od czasów komunizmu – 5.3%.

Zobacz także: Według Goldman Sachs PKB Polski w 2022 roku wzrośnie o 6,1%!

Wyżej opisane wyniki sugerują, że polska gospodarka jest rozpędzona, w związku z czym nie brakuje opinii, że wzrost PKB w bieżącym roku wyniesie nawet 6% w ujęciu rocznym wobec konsensusu na poziomie 3,8% r/r. Analitycy PKO BP nie ukrywają, że tak pokaźne tendencje wzrostowe w przemyśle, handlu oraz budownictwie w pierwszym kwartale najprawdopodobniej skłonią ich do rewizji swoich prognoz wzrostu gospodarczego w górę. 

Co odpowiadało za postpandemiczną odbudowę?

Nie od dziś wiadomo, że struktura wzrostu gospodarczego w Polsce jest zdominowana przez konsumpcję. Ponadto prognozy wskazują, że w najbliższych latach sytuacja ta nie ulegnie zmianie i w odróżnieniu od Czech czy Chorwacji (bazujących na inwestycjach i eksporcie) spożycie indywidualne gospodarstw domowych będzie stanowić 2/3 wzrostu PKB Polski.

Nie inaczej było w czasie postpandemicznej obudowy. Jak wynika z wykresu opracowanego przez analityków Banku Pekao za ok. 1/2 wzrostu PKB w 2021 roku odpowiadała konsumpcja prywatna. Duże znaczenie odegrała również zmiana stanu zapasów (gromadzenie zapasów przez przedsiębiorstwa), co jest swego rodzaju ewenementem, gdyż jeżeli już pozycja ta pojawiała się w strukturze wzrostu PKB, to przeważnie ten wzrost zaniżała. Znamienne dla postpandemicznej odbudowy jest również poziom eksportu netto, który hamował odbicie polskiej gospodarki, podczas gdy w poprzednich latach stymulował jej tempo rozwoju.

Techniczna recesja w polskiej gospodarce?

Mimo znakomitych wyników aktywności gospodarczej należy zaznaczyć, że w niewielkim stopniu obejmują one skutki wojny na Ukrainie. Badania Narodowego Banku Polskiego (Szybki Monitoring) wskazują, że zapotrzebowanie na pracowników ze strony firm zaczyna spadać. Podobnie jak popyt konsumpcyjny ze strony konsumentów. Głównym źródłem takich zjawisk jest niepewność (wojna) oraz walka NBP z inflacją poprzez zaostrzenie polityki monetarnej. Coraz częściej mówi się o technicznej recesji (dwie z rzędu kwartalne obniżki PKB) w polskiej gospodarce za 2-3 kwartały.

Polska jednym z liderów w postpandemicznym ożywieniu gospodarczym! Niemcy i Malta na samym końcu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker