GospodarkaPolska

Polski przemysł kosmiczny potrzebuje odpowiedniego wsparcia finansowego

W ciągu ostatnich lat przemysł kosmiczny w Polsce szybko się rozwijał. Jednakże dalej zmaga się on z brakiem prywatnego wsparcia finansowego. Fundusze venture capital nadal ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach tego sektora, nie są zbyt chętne, aby zainwestować w niego odpowiednie środki. Z tego właśnie powodu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. już od wielu lat, na różne sposoby stara się wesprzeć ten sektor, aby mógł się on jeszcze prężniej rozwijać.

Fundusze niechętnie inwestują w polski sektor kosmiczny

Polski przemysł kosmiczny w ciągu ostatnich lat szybko się rozwijał. Jednakże prywatni inwestorzy dalej są stosunkowo rzadko zainteresowani zaangażowaniem odpowiednich środków w tym sektorze. Jak wskazują autorzy raportu Kosmos 2022, liczbę inwestycji funduszów venture capital w polskie firmy kosmiczne można dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. Co więcej, dwie z analizowanych inwestycji zrealizowano w ramach programu Bridge Alfa, czyli de facto z pieniędzy publicznych.

Zobacz także: Przemysł kosmiczny w Polsce potrzebuje doświadczonych pracowników

Analitycy wskazują, że wynika to głównie ze specyfiki branży. Otóż według autorów raportu, najważniejszy dla inwestorów jest szybki i znaczący zwrot z inwestycji. Z kolei projekty realizowane w ramach przemysłu kosmicznego, są czasochłonne, a przyszły zwrot z inwestycji bardzo trudno jest oszacować. Do tego inwestowanie w tym sektorze obarczone jest bardzo dużym ryzykiem, które skutecznie odstrasza nawet fundusze venture capital.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera rozwój polskiego sektora kosmicznego

Z wyżej wymienionych powodów, tak ważne jest, aby w polski przemysł kosmiczny inwestowało państwo. Co warto zaznaczyć, w naszym kraju już od wielu lat robi to spółka skarbu państwa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ta choćby już od 2014 roku jest obecna w akcjonariacie spółki Creotech Instruments S.A., która obecnie jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę. Co więcej, to właśnie dzięki wsparciu ARP S.A. 12 października zeszłego roku przedsiębiorstwo to zadebiutowało na warszawskiej giełdzie New Connect.

Zobacz także: Chiński helikopter marsjański podbije wkrótce Czerwoną Planetę?

Z kolei w 2019 roku do portfela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dołączyła inna spółka kosmiczna — PIAP Space sp. z o.o. Obecnie ARP S.A. posiadała w niej 44-procentowy udział. Przedsiębiorstwo to zajmuję się systemami robotyki kosmicznej. Aktualnie pracuje ono głównie nad stworzeniem specjalnego prototypu wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie.

ARP S.A. oferuje polskim firmom unikalne pożyczki i granty

Jednakże inwestycje kapitałowe są jedynie jedną z trzech, oferowanych przez tę spółkę form finansowania projektów kosmicznych. Otóż już od 2018 roku przedsiębiorstwo to oferuje specjalną pożyczkę, zabezpieczoną cesją wierzytelności z kontraktu firmy z ESA, inną agencją kosmiczną lub integratorem misji. Co warto podkreślić, takiego produktu aktualnie nie oferuje w Polsce żadna inna firma! Ponadto ARP S.A. oferuje również bardziej klasyczne pożyczki, niezwiązane z finansowaniem kontraktu.

Zobacz także: Przemysł kosmiczny — niedługo wart będzie 1 bln USD!

Dotychczas ze wspomnianych usług Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skorzystały między innymi takie polskie firmy jak KP Labs, której misją jest przyspieszenie eksploracji kosmosu poprzez rozwój autonomicznych sond kosmicznych i technologii robotycznych oraz Adaptronica, której pracownicy zajmują się głównie rozwojem technologii inteligentnych. Łączna kwota finansowania wyniosła niemal 10 mln złotych.

Ostatnią formą finansowania dla projektów kosmicznych dostępną w ofercie ARP S.A. są granty na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. Ten produkt jest skierowany głównie do małych i średnich firm, które chcą zakupić wartości niematerialne i prawne. Z tych grantów skorzystały takie polskie firmy jak Syderal Polska zajmująca się dostarczaniem rozwiązań z zakresu elektroniki i oprogramowania dla przemysłu kosmicznego oraz Astronika, której podstawowym obszarem działalności jest projektowanie, budowa, integracja i testowanie systemów mechanicznych. Łączna kwota wsparcia dla firm kosmicznych w przyznanych grantach wyniosła ponad 5 mln złotych.

Polski przemysł kosmiczny coraz prężniej się rozwija

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker