EuropaPolska

40% młodych Polaków posiada dyplom uczelni wyższej. Jak wypadamy na tle UE?

Według najnowszych danych Eurostatu w 2021 roku 41% populacji UE w wieku 25-34 lata ukończyło szkołę wyższą. Ilu Europejczyków kończy studia? Gdzie odsetek absolwentów uczelni wyższych jest największy? 

Ilu Europejczyków kończy wyższe studia?

Państwa członkowskie UE postawiły sobie cel zwiększenie udziału osób w wyższym wykształceniem wśród ludności UE w wieku 25-34 lata. Do 2030 roku 45% młodych dorosłych ma kończyć szkołę wyższą.

W krajach UE istnieje jednak znaczna asymetria dotycząca kobiet i mężczyzn. W przedziale wiekowym 25-34 lata 47% kobiet i 36% mężczyzn może pochwalić się dyplomem uczelni wyższej. Pomimo tego, że na przestrzeni ostatniej dekady odsetek mężczyzn z wyższym wykształceniem wzrastał, tempo wzrostu było znacznie wolniejsze niż w przypadku kobiet. Tym samym z biegiem czasu różnice uległy pogłębieniu.

Zobacz także: Wykształcenie w Polsce: zawyżamy europejską średnią

Prawie połowa państw członkowskich osiągnęła już cel stawiany sobie przez UE na 2030 rok. Mowa przede wszystkim o Luksemburgu, gdzie ponad 60% młodych dorosłych ukończyło studia wyższe. Podobnie jest w Irlandii. W granicy 50-60% znajdują się Cypr, Litwa, Holandia, Belgia. Poniżej 50%, ale wciąż powyżej planowanego unijnego pułapu pozostają: Francja, Szwecja, Dania, Hiszpania, Słowenia, Portugalia i Łotwa.

Najniższy udział obserwuje się natomiast w Rumunii (23%), we Włoszech (28%) i na Węgrzech (33%).

Zobacz także: Liczba pasażerów na kolei w UE wzrosła! Nowe dane Eurostatu

Wyższe wykształcenie w Polsce – dominują kobiety

Według zeszłorocznego badania BAEL z każdym rokiem wzrasta liczba osób aktywnych zawodowo, które posiadają dyplom uczelni wyższej. Od 2016 do 2020 roku przyrost ten wyniósł 10,3%. Absolwenci szkół wyższych zmagają się z nierównościami zarobkowymi. W grudniu minionego roku GUS podawał, że w Polsce pojawia się znaczna dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami kobiet a mężczyzn. W przypadku osób z dyplomem uczelni, wynagrodzenia mężczyzn są wyższe o 44,4% od wynagrodzeń wypłacanych kobietom. Mniejsze dysproporcje zaobserwowano w przypadku Polaków z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tym przedziale mężczyźni zarabiają średnio 34,0% więcej.

Według badań Eurostatu Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kształcenie kobiet w dziedzinach STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Polski chętniej od Szwajcarek, Niemek czy Norweżek zyskują wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych. Coraz więcej kobiet decyduje się również na karierę naukową. Jeśli chodzi o kwestię kariery w nauce, najczęstszym powodem emigracji polskich naukowców pozostaje brak perspektyw dotyczących rozwoju kariery i niskie płace. Pomimo że w rodzimych ośrodkach nie brakuje naukowców, zazwyczaj decydują się na kontynuację badań na Zachodzie. Taka sytuacja powiązana jest również m.in. z niewielkimi nakładami na sektor B+R (Więcej: Amazon wydaje na badania i rozwój 5 razy więcej niż cała Polska).

Polska europejskim liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker