EuropaPolska

40% młodych Polaków posiada dyplom uczelni wyższej. Jak wypadamy na tle UE?

Według najnowszych danych Eurostatu w 2021 roku 41% populacji UE w wieku 25-34 lata ukończyło szkołę wyższą. Ilu Europejczyków kończy studia? Gdzie odsetek absolwentów uczelni wyższych jest największy? 

Ilu Europejczyków kończy wyższe studia?

Państwa członkowskie UE postawiły sobie cel zwiększenie udziału osób w wyższym wykształceniem wśród ludności UE w wieku 25-34 lata. Do 2030 roku 45% młodych dorosłych ma kończyć szkołę wyższą.

W krajach UE istnieje jednak znaczna asymetria dotycząca kobiet i mężczyzn. W przedziale wiekowym 25-34 lata 47% kobiet i 36% mężczyzn może pochwalić się dyplomem uczelni wyższej. Pomimo tego, że na przestrzeni ostatniej dekady odsetek mężczyzn z wyższym wykształceniem wzrastał, tempo wzrostu było znacznie wolniejsze niż w przypadku kobiet. Tym samym z biegiem czasu różnice uległy pogłębieniu.

Zobacz także: Wykształcenie w Polsce: zawyżamy europejską średnią

Prawie połowa państw członkowskich osiągnęła już cel stawiany sobie przez UE na 2030 rok. Mowa przede wszystkim o Luksemburgu, gdzie ponad 60% młodych dorosłych ukończyło studia wyższe. Podobnie jest w Irlandii. W granicy 50-60% znajdują się Cypr, Litwa, Holandia, Belgia. Poniżej 50%, ale wciąż powyżej planowanego unijnego pułapu pozostają: Francja, Szwecja, Dania, Hiszpania, Słowenia, Portugalia i Łotwa.

Najniższy udział obserwuje się natomiast w Rumunii (23%), we Włoszech (28%) i na Węgrzech (33%).

Zobacz także: Liczba pasażerów na kolei w UE wzrosła! Nowe dane Eurostatu

Wyższe wykształcenie w Polsce – dominują kobiety

Według zeszłorocznego badania BAEL z każdym rokiem wzrasta liczba osób aktywnych zawodowo, które posiadają dyplom uczelni wyższej. Od 2016 do 2020 roku przyrost ten wyniósł 10,3%. Absolwenci szkół wyższych zmagają się z nierównościami zarobkowymi. W grudniu minionego roku GUS podawał, że w Polsce pojawia się znaczna dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami kobiet a mężczyzn. W przypadku osób z dyplomem uczelni, wynagrodzenia mężczyzn są wyższe o 44,4% od wynagrodzeń wypłacanych kobietom. Mniejsze dysproporcje zaobserwowano w przypadku Polaków z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tym przedziale mężczyźni zarabiają średnio 34,0% więcej.

Według badań Eurostatu Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kształcenie kobiet w dziedzinach STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Polski chętniej od Szwajcarek, Niemek czy Norweżek zyskują wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych. Coraz więcej kobiet decyduje się również na karierę naukową. Jeśli chodzi o kwestię kariery w nauce, najczęstszym powodem emigracji polskich naukowców pozostaje brak perspektyw dotyczących rozwoju kariery i niskie płace. Pomimo że w rodzimych ośrodkach nie brakuje naukowców, zazwyczaj decydują się na kontynuację badań na Zachodzie. Taka sytuacja powiązana jest również m.in. z niewielkimi nakładami na sektor B+R (Więcej: Amazon wydaje na badania i rozwój 5 razy więcej niż cała Polska).

Polska europejskim liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych!

Polecane artykuły

Back to top button