Polska

GUS: rośnie liczba emerytów w Polsce. Ratują nas imigranci

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego pozwalają przyjrzeć strukturze demograficznej Polski. Z przedstawionych przez GUS danych jednoznacznie wynika, że rośnie liczba emerytów w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport prezentujący wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z niego, że w dniu 31 marca 2021 ludność Polski liczyła 38 036,1 tys. osób. Oznacza to, że była ona o 475,7 tys. (1,2%) mniejsza niż podczas spisu z 2011 roku.

Zobacz też: Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Warty odnotowania jest fakt, że według Głównego Urzędu Statystycznego, liczba Ukraińców w Polsce wynosi 50 tys. Tymczasem dane ZUS mówiły w 2021 roku o blisko 600 tys. zarejestrowanych Ukraińcach, a ich rzeczywista liczba w zeszłym roku przekraczała 1 mln osób.

Jak zauważają ekonomiści banku PKO BP, wyniki spisu mają zatem ograniczone znaczenie dla oceny bieżących procesów na krajowym rynku pracy. Kluczową tendencją na rynku jest zatrudnianie obcokrajowców (głównie Ukraińców).

Ukraińcy ratują polski rynek pracy. Liczba emerytów w Polsce rośnie, liczba młodych spada

Imigracja pracowników z Ukrainy ratuje nasz rynek pracy. Niska dzietność przekłada się na małą liczbę młodych pracowników. To odbija się na naszym rynku pracy. Deficytowe są praktycznie wszystkie zawody w Polsce.

Zmiany demograficzne zaprezentowane w raporcie GUS potwierdzają, że w ciągu ostatnich 10 lat jedyną grupą wiekową ludności, której liczebność wzrosła (i to aż o 30,2%, por. wykres), są osoby w wieku poprodukcyjnym (60/65+). Liczba ludności w wieku produkcyjnym spadła o 9,0%, a w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) o 2,8% — komentują ekonomiści banku PKO BP.

Pracowity jak Ukrainiec

Warto przy tym wspomnieć, że według Eurostatu, w 2020 roku stopa zatrudnienia wśród Polaków w wieku 20-64 lata wynosi 73,5%. Jest ona niższa niż u imigrantów z innych państw Unii Europejskiej (77,6%) jak i wśród imigrantów spoza UE (78,2%). I pod tym względem jesteśmy naprawdę niezwykli. Jedynie w Polsce i Litwie to imigranci spoza UE są grupą z największą stopą zatrudnienia. W kilku państwach najbardziej aktywni zawodowo są imigranci z UE, ale przeważnie to obywatele danego państwa mogą poszczycić się największym odsetkiem pracujących. Oznacza to, że imigranci zza wschodniej granicy należą do najcenniejszych jakich mogliśmy przyjąć. Oprócz bardzo wysokiej stopy zatrudnienia, cechują się oni względnie niską przestępczością. Badania z Danii wskazują, że przestępczość wśród ukraińskich imigrantów w Danii jest mniejsza od przestępczości polskich imigrantów czy samych Duńczyków.

Imigranci są bardziej pracowici od nas

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker