EuropaFinanse

Wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii: biedni kredytobiorcy zwiększyli konsumpcję, a bogaci oszczędności

W marcu 2020 roku zostały wprowadzone wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii. Analitycy z Banku Anglii postanowili przyjrzeć się temu, jak zmieniła się konsumpcja gospodarstw domowych, które postanowiły tymczasowo zawiesić spłatę kredytu hipotecznego. Jak się okazało, po wejściu tego programu w życie relatywnie ubodzy kredytobiorcy zwiększyli konsumpcję, a stosunkowo bogaci powiększyli oszczędności. 

W 2020 roku zostały wprowadzone wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii

W marcu 2020 roku, władze Wielkiej Brytanii postanowiły pomóc gospodarstwom domowym i pozwoliły im skorzystać z wakacji kredytowych. Dokładniej mówiąc, zgodzono się na to, aby gospodarstwo domowe mogło zawiesić spłatę kredytu hipotecznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie tracąc przy tym punktacji ryzyka kredytowego. Co warto zaznaczyć, z wakacji kredytowych skorzystał stosunkowo mały odsetek kredytobiorców. W szczytowym momencie, w maju 2020 r., jedynie ok. 17 proc. wszystkich kredytów hipotecznych było tymczasowo niespłacanych. Ponadto, do października wspomnianego roku odsetek ten spadł do 2,5 proc. 

Zobacz także: Wakacje kredytowe i koniec WIBOR-u! Rząd planuje wsparcie dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii i ich wpływ na konsumpcję

Analitycy z Banku Anglii postanowili przyjrzeć się temu, jak wprowadzenie tego programu wpłynęło na konsumpcję kredytobiorców. W tym celu postanowili oni zestawić konsumpcję gospodarstw domowych, które postanowiły zawiesić spłatę kredytów hipotecznych z takimi, które postąpiły inaczej. Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie wynika, iż gospodarstwa domowe o organicznej płynności (charakteryzuje się niską stopą oszczędności) postanowiły zacząć konsumować więcej. Jak możemy wyczytać w badaniu:

W szczególności, gospodarstwa domowe o ograniczonej płynności miały o 22 punkty procentowe wyższy wzrost realnej konsumpcji w ujęciu rocznym w porównaniu z podobnymi gospodarstwami domowymi o ograniczonej płynności, które nie kwalifikowały się do objęcia tą polityką. 

Wykres: miesięczny wzrost konsumpcji osób na wakacjach kredytowych w stosunku do osób, które nie skorzystały z programu

Wykres: miesięczny wzrost konsumpcji osób na wakacjach kredytowych w stosunku do osób, które nie skorzystały z programu
Źródło: Bank of England Research, Consumption effects of mortgage payment holidays during the Covid-19 pandemic,

Z kolei gospodarstwa domowe niezmagające się z ograniczeniami płynnościowymi nie wykorzystały wakacji kredytowych do zwiększenia konsumpcji. Zdaniem badaczy sugeruje to, iż postanowiły one tymczasowo zawiesić spłatę kredytów z innych pobudek niż tych finansowanych. Ekonomiści wskazują, iż najprawdopodobniej postanowiły wykorzystać nadarzającą się okazję, aby zwiększyć poziom oszczędności.

Zobacz także: Wielka Brytania zainwestuje spore środki w kolej w Kenii

Co zrobiły gospodarstwa domowe po tym, jak program przestał działać?

Naukowcy przyjrzeli się również temu, co stało się z konsumpcją gospodarstw domowych o ograniczonej płynności, po tym, jak musiały one ponownie zacząć spłacać kredyty hipoteczne. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, osoby będące na wakacjach kredytowych przez 6 miesięcy, po tym okresie zaczęły ograniczać konsumpcję. Jednakże do takiej sytuacji nie doszło w wypadku osób, które nie spłacały swojego kredytu przez ok. 3 miesiące. Badacze przypuszczają, że wynika to z tego, iż gospodarstwa domowe, których dochody najbardziej ucierpiały na skutek wybuchu pandemii, najczęściej brały najdłuższe wakacje kredytowe. Z tego powodu, jak możemy wczytać w badaniu: 

Po wygaśnięciu tej polityki gospodarstwa domowe zmagające się z problemami, które najbardziej ucierpiały z powodu szoku dochodowego, musiałyby obniżyć swoją konsumpcję, aby móc spłacać kredyty hipoteczne.

Wykres: dynamika konsumpcji po tym, jak wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii przestały funkcjonować

Dynamika konsumpcji po tym, jak wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii przestały funkcjonować
Źródło: Bank of England Research, Consumption effects of mortgage payment holidays during the Covid-19 pandemic,

Spór na linii rząd-NBP! Chodzi o wakacje kredytowe

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker