Cena pieniądza na świecie, czyli stopy procentowe najważniejszych banków centralnych

Globalne zacieśnienie polityki monetarnej — tak można spuentować kierunek działań bankierów centralnych walczących z nadmiernym wzrostem cen dóbr i usług w gospodarce światowej. Zacieśnienie polityki monetarnej sprowadza się do wykorzystywania głównie dwóch instrumentów: ograniczenia luzowania ilościowego (quantitative easing, QE) oraz podwyższania stóp procentowych, co jest niczym innym jak wzrostem ceny pieniądza. Teorie ekonomiczne mówią, że istnieje … Czytaj dalej Cena pieniądza na świecie, czyli stopy procentowe najważniejszych banków centralnych