Supremacja dolara na rynku światowym, czyli jak USA zrealizowały swoje cele geoekonomiczne

Supremacja dolara na rynku światowym trwa od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy na skutek Bretton Woods I doszło do umiędzynarodowienia dolara i oparcia globalnego systemu monetarnego o walutę amerykańską. Mimo upadku systemu z Bretton Woods i powstania systemu fiducjarnego z płynnym kursem walutowym, dolar wciąż jest głównym graczem na arenie międzynarodowej. Co więcej, ów supremacja … Czytaj dalej Supremacja dolara na rynku światowym, czyli jak USA zrealizowały swoje cele geoekonomiczne