Finanse

Kiedy świat wróci do normalności? Scenariusze poziomu inflacji i stóp procentowych

Światowa gospodarka znajduje się obecnie w punkcie kulminacyjnym. Inflacja w wielu krajach powoli dobija do szczytu, wskutek czego stopy procentowe banków centralnych silnie rosną z miesiąca na miesiąc. Kiedy wrócimy do normalności? Ekonomiści ING opracowali trzy scenariusze tego, jak kształtować się mogą inflacja i stopy procentowe na świecie.

Dylematy

Od początku 2022 roku temat inflacji w światowych mediach jest na świeczniku, gdyż wzrost cen w wielu gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się, bije kolejne rekordy. Bankierzy centralni oraz decydenci polityczni stoją przed trudnym dylematem: Jak zwalczyć inflację, jednocześnie nie doprowadzając do głębokiej recesji?

Jedni, jak Europejski Bank Centralny, jedynie komunikują się z rynkiem, obwieszczając światu o planowanych podwyżkach stóp procentowych, aby kształtować oczekiwania. W praktyce polityka monetarna w strefie euro poza ograniczeniem luzowania ilościowego (QE) jeszcze się nie zaostrza. Drudzy, jak Bank Anglii czy amerykański Fed stopniowo zacieśniają warunki monetarne. Są też tacy, którzy w obliczu galopującej inflacji, pozostawiają stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ba! Planują je obniżać.

Zobacz także: Supremacja dolara na rynku światowym, czyli jak USA zrealizowały swoje cele geoekonomiczne

Jeszcze pod koniec 2021 roku, inflacja rzeczywiście mogła być odbierana jako przejściowa. Liczyliśmy, że jak tylko zerwane łańcuchy dostaw odbudują się po covidowych blokadach, inflacja wróci do poziomu celu. Jednak wojna w Ukrainie pogłębiła szoki po stronie podażowej i wzrost cen wyrwał się spod kontroli banków centralnych. Kiedy wrócimy do normalności?

Inflacja i stopy procentowe na świecie — scenariusz bazowy

Jak wskazują ekonomiści ING, poziom inflacji w krótkim terminie będzie implikowany głównie przez zmiany cen surowców energetycznych, natomiast poziom stóp procentowych poza odczytami inflacyjnymi zależeć będzie od napływających danych z rynku pracy, na co szczególną uwagę zwracają bankierzy centralni w USA.

W scenariuszu bazowym, analitycy ING zakładają, że ceny energii do końca bieżącego roku utrzymają się na wysokim poziomie, ale w 2023 roku zaczną stopniowo spadać. Wiele zależeć będzie od rozwoju konfliktu militarnego na Ukrainie. Jeżeli dojdzie do deeskalacji wojny, presja na wzrost cen surowców energetycznych może się osłabić.

Sukcesywna poprawa łańcuchów dostaw, schładzanie rynku mieszkaniowego i popytu na kredyty oraz dobra konsumpcyjne poprzez restrykcyjną politykę monetarną mają spowodować, że presja inflacyjna wyhamuje. W efekcie cykl podwyżek stóp procentowych zakończy się na przełomie 2022/23 roku. Natomiast inflacja po osiągnięciu swojego szczytu w połowie bieżącego roku zacznie spadać i w 2023 roku znajdzie się w okolicach celu inflacyjnego banków centralnych. Scenariusz bazowy zakłada, że już w przyszłym roku świat wróci do normalności.

Scenariusze poziomu inflacji i stóp procentowych głównych banków centralnych

ING

Zobacz także: Cena pieniądza na świecie, czyli stopy procentowe najważniejszych banków centralnych

Scenariusz z wysoką inflacją

Drugi scenariusz opracowany przez ekonomistów ING jest pesymistyczny i zakłada, że inflacja oraz stopy procentowe znajdą się na podwyższonych poziomach przez cały 2023 rok. Według ekonomistów, taki scenariusz wymaga spełnienia jednocześnie kilku czynników:

  • wojna na Ukrainie przedłuży się na kolejny rok, co będzie stymulować wzrost cen surowców energetycznych na światowych rynkach,
  • stratega Chin „zero-Covid” będzie kontynuowana w wyniku pogorszenia się sytuacji pandemicznej,
  • USA w dalszym ciągu zmagać się będą z ciasnym rynkiem pracy, tj. wysoką nadwyżką popytu (zapotrzebowanie na pracownika) nad podażą (siła robocza),
  • Polityka fiskalna pozostanie ekspansywna i będzie ograniczać mechanizm transmisji polityki pieniężnej w gospodarkach.

Scenariusze poziomu cen surowców energetycznych

ING

Zobacz także: Kolejki do portów w USA są najmniejsze od ponad roku!

Scenariusz z niską inflacją

Ostatni scenariusz jest najbardziej optymistyczny i zakłada, że cykl podwyżek stóp procentowych zakończy się nieco wcześniej niż w scenariuszu bazowym i już w drugiej połowie 2023 roku, banki centralne rozpoczną powolne luzowanie polityki monetarnej, w efekcie powrotu inflacji CPI do celu. Aby tak się stało, musi dojść do:

  • deeskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej jeszcze w tym roku,
  • złagodzenia strategii „zero-Covid”, co pozwoli odbudować zerwane łańcuchy dostaw i ograniczy problemy po stronie podażowej w gospodarkach,
  • zwiększy się współczynnik aktywności zawodowej, co uelastyczni amerykański rynek pracy i obniży presję Fed na podwyżki stóp procentowych.
Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker