Polska

OECD: Ubóstwo w Polsce jest mniejsze niż w Szwajcarii

Polska należy do państw, gdzie ubóstwo jest jednym z najniższych na świecie. Jak wynika z danych OECD, ubóstwo w Polsce dotyka jedynie jedną na 10 osób.

OECD systematycznie publikuje dane dotyczące poziomu ubóstwa w krajach członkowskich. Ze statystyk wynika, że ubóstwo w Polsce jest bardzo niskie i znajdujemy się pod tym względem w ścisłej globalnej czołówce.

Ubóstwo w Polsce dotyka co dziesiątego Polaka

Najniższy poziom ubóstwa odnotowano na Islandii. W tym wyspiarskim kraju ubóstwo dotykało w 2020 roku jedynie 4,9% populacji. Na drugim miejscu znalazł się nasz południowy sąsiad – Czechy. W Czechach ubóstwo wynosiło 5,6%. Podium zamyka Dania z wynikiem 6,4%.

Dalsze miejsca zajęły kolejno: Finlandia (6,5%), Słowenia (7,4%), Irlandia (7,4%) i Słowacja (7,8%). W Polsce ubóstwo dotykało 9,8%. Taki sam wynik osiągnęły Niemcy. Ubóstwo w Polsce jest za to mniejsze niż w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii.

Najwyższe ubóstwo wśród państw rozwiniętych zanotowano w RPA. W 2020 roku dotykało ono 27,7% osób w tym kraju. Co ciekawe, w ścisłej czołówce znalazło się także USA. Ubóstwo w Stanach Zjednoczonych dotknęło aż 18% osób. W czołówce znalazły się takie kraje jak Rumunia, Bułgaria, Izrael, Korea i Chile.

Ubóstwo w Polsce dotyka 7,4% dzieci

Najniższy poziom ubóstwa wśród dzieci (do 17 lat) odnotowano w Finlandii. Dotykało ono jedynie 3,5% dzieci w tym kraju. Podium zdominowały kraje nordyckie. Drugie miejsce zajęła Dania (4,9%). Podium zamyka Islandia, gdzie ubóstwo wśród dzieci wynosiło 5,4%. Dalsze pozycje zajęły Słowenia (5,6%) i Czechy (7,1%).

Na 6. pozycji uplasowała się Polska. Ubóstwo w Polsce dotykało 7,4% populacji. Tak niski wynik jest m.in. zasługą wprowadzenia 500+. O ile jego wpływ na dzietność Polek jest kwestionowany, to ekonomiści przyznają, że pogram faktycznie przyczynił się do poprawy sytuacji materialnej najmłodszych.

Jak OECD liczy ubóstwo?

Warto też powiedzieć, że miara stosowana przez OECD ma swoje wady. Stopa ubóstwa według OECD to stosunek liczby osób (w danej grupie wiekowej), których dochód spada poniżej granicy ubóstwa; traktowane jako połowa mediany dochodów gospodarstw domowych całej populacji. Oznacza to, że dwa kraje o takich samych stopach ubóstwa mogą różnić się pod względem względnego poziomu dochodów ubogich. Mediana dochodów w bogatych krajach pozwala na życie na lepszym poziomie, niż w krajach ubogich. Osoby ubogie w Szwajcarii mogą mieć znaczenie lepszą sytuację niż osoby ubogie w Czechach czy Polsce. Właśnie dlatego dane należy traktować z lekkim dystansem.

Inne metody liczenia ubóstwa

Lepsze do określenia poziomu ubóstwa są dane na temat poważnej deprywacji materialnej i społecznej w krajach UE. To wskaźnik który służy do określania poziomu ubóstwa w Unii Europejskiej.

Poważną deprywację materialną i społeczną definiuje się jako odsetek populacji doświadczającej wymuszony brak co najmniej 7 z 13 przedmiotów deprywacyjnych. Sześć z nich dotyczy jednostki, a 7 związane jest z gospodarstwem domowym. Na poziomie gospodarstwa domowego są to:

– Zdolność do stawienia czoła nieoczekiwanym wydatkom,

– Możliwość opłacenia tygodniowego urlopu poza domem,

– Zdolność do skonfrontowania się z zaległościami płatniczymi (spłata kredytu hipotecznego lub czynszu, rachunki za media),

– Możliwość wykupienia posiłku z mięsem, kurczakiem, rybą lub ekwiwalentem wegetariańskim co drugi dzień,

– Umiejętność odpowiedniego utrzymania domu,

– Mieć dostęp do samochodu do użytku osobistego,

– Wymiana wysłużonych mebli.

Zobacz też: Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest jednym z najniższych w UE

Z kolei na poziomie indywidualnym są to:

– Posiadanie połączenia internetowego,

– Wymiana zniszczonych ubrań na nowe,

– Posiadanie dwóch par odpowiednio dopasowanych butów (w tym pary butów na każdą pogodę),

– Co tydzień wydawanie na siebie niewielkiej kwoty pieniędzy,

– Regularne zajęcia rekreacyjne,

– Spotykanie się z przyjaciółmi/rodziną na drinka/posiłek przynajmniej raz w miesiącu.

Najwyższy odsetek odnotowano w Rumunii, gdzie poważna deprywacja materialna i społeczna dotyka aż co czwartego obywatela (24%). Duży poziom ubóstwa odnotowano także w Bułgarii (21%) i Grecji (16%). Sytuacja w UE nie jest jednak tak tragiczna. Odsetek mniejszy niż 3% odnotowano aż w 11 z 26 państw członkowskich posiadających dostępne dane: Luksemburgu, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Słowenii, Polsce, Holandii, Czechach, Cyprze, Szwecji i Austrii.

Prawdziwa skala ubóstwa wśród młodych w Polsce, czyli deprywacja materialna i społeczna w UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker