GospodarkaPolska

Wprowadzenie 500+ umocniło w Polsce patriarchalny model rodziny [BADANIE]

W opublikowanym na łamach Gospodarki Narodowej badaniu zatytułowanym ”Evaluating Poland’s Family 500+ Child Support Programme” Filip Premik przyjrzał się temu, jak wprowadzenie 500+ wpłynęło na polski rynek pracy. Jak się okazało, po wejściu tego programu w życie ani nie zachęcił, ani nie zniechęcił pracujących rodziców do porzucenia zawodu. Choć, jak zauważa badacz mógł on przyczynić się do umocnienia modelu patriarchalnej rodziny w naszym kraju. Otóż na skutek wprowadzenia programu, bezrobotni ojcowie częściej znajdowali pracę, a bezrobotne matki były mniej skłonne do znalezienia takowej. 

Wprowadzenie 500+ miało zaskakujący mały wpływ na rynek pracy

Filip Premik w swoim badaniu postanowił ustalić jak wprowadzenie 500+ wypłynęło na polski rynek pracy. W tym celu porównał on, jak po roku od momentu, w którym analizowany program wszedł on życie radziły sobie rodziny posiadające co najmniej dwoje dzieci, w których oboje rodziców pracuje, a jak takie wychowujące jedynie jedno. Co warto zaznaczyć, gdy 500+ weszło w życie, można było otrzymać transfer na pierwsze dziecko, jedynie po spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych. Z tego powodu, jak wskazuje autor badania, rodziny z jednym dzieckiem, w których oboje rodziców pracuje, w analizowanym okresie praktycznie nie miały szans na zdobycie świadczenia i mogą zostać potraktowane jak grupa kontrolna. 

Zobacz także: 500+ nie wpłynęło ani na religijność, ani na poparcie innych reform PIS

Po zrobieniu tego i przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń okazało się, że wprowadzenie 500+ nie miało istotnego wpływu na decyzje pracujących rodziców o ich aktywności zawodowej. Otóż mężczyźni i kobiety tworzący rodziny, które otrzymywały świadczenie, statystycznie po roku pracowały równie często i równie długo, co rodziny wychowujący jedno dziecko. 

Pracujące matki, wychowujące małe dzieci, po otrzymaniu świadczenia były mniej chętne do pracy

Choć, co warto zaznaczyć, większość szacunków poczynionych przez autora wskazuje na to, że po wprowadzeniu 500+ doszło do niewielkiego spadku aktywności zawodowej kobiet z rodzin, które pobierały świadczenie i wychowywały dziecko mające mniej niż 6 lat. Taki proces jest bardzo dobrze udokumentowany w literaturze zajmującej się transferami rodzinnymi. Otóż w państwach, w których rynkowa albo publiczna opieka nad młodymi dziećmi jest jakościowo gorsza od tej nieformalnej po tym, jak wejdą w życie analizowane świadczenia, część matek decyduje się na pełnoetatową opiekę nad dziećmi. 

Na to, że w Polsce mamy do czynienia z analizowaną sytuacją wskazuje również to, że takiego efektu nie zaobserwowano wśród rodziców wychowujących starsze dzieci. Te są wysyłane do prywatnych albo publicznych placówek, które oferują opiekę nawet przewyższającą pod względem jakości tę nieformalną. Choć warto zauważyć, że analizowane odkrycia polskiego ekonomisty są zbyt mało istotne statystycznie, aby uważać je za pewnik. Jak możemy wyczytać w badaniu:

Należy jednak zauważyć, że w obu przypadkach szacunki nie przechodzą testu istotności na 5 proc. poziomie ufności.

Zobacz także: 500+ nie działa? Marlena Maląg: Niska dzietność to wina PO

Wprowadzenie 500+ umocniło patriarchalny model rodziny

Co interesujące, z badania wynika również, że wprowadzenie 500+ mogło się przyczynić do umocnienia modelu patriarchalnej rodziny. Otóż Filip Premik przyjrzał się również temu, jak zachowywali się bezrobotni ojcowie i matki, po tym, jak program ten wszedł w życie. Jak się okazało po roku od jego wprowadzenia bezrobotni ojcowie, będący członkami rodzin, które otrzymywały świadczenie, częściej byli zatrudnieni, niż przed jego wprowadzeniem. Z kolei w wypadku kobiet sytuacja wyglądała odwrotnie. Bezrobotne matki, wychowujące co najmniej dwoje dzieci po roku miały mniejsze szanse na znalezienie pracy. Jak wskazuje polski ekonomista:

Może to sugerować, że program potwierdził i wzmocnił tradycyjny podział ról w gospodarstwie domowym, w którym mężczyzna jest głównym zarabiającym.

Jednakże, co warto zaznaczyć, im w tym wypadku wyniki są zbyt mało istotne statystycznie, aby wyciągnąć mocne wnioski. 

PiS wygrało wybory w 2019 roku dzięki programowi 500+ [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker