Polska

Liczba obcokrajowców w Polsce rośnie. W ZUS jest już milion osób spoza Polski

Imigranci zarobkowi w Polsce to coraz powszechniejszy widok. Z roku na rok zwiększa się liczba pracujących w Polsce Ukraińców czy Białorusinów. Liczba obcokrajowców w ZUS przekracza już milion osób.

 

Polska przyjmuje coraz więcej Ukraińców. Razem z nimi rośnie ogólna liczba obcokrajowców w Polsce. Wzrost widać nie tylko na ulicach i w zakładach pracy, ale także w danych z rynku pracy w Polsce. Najnowsze dane dotyczące obcokrajowców w ZUS pokazują, że ich liczba przekroczyła kolejną psychologiczną granicę.

Liczba obcokrajowców w Polsce stale wzrasta

Ostatnie lata są okresem imigracji do kraju. Po pierwsze wracają Polacy będący za granicą. Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2017 roku liczba Polaków na emigracji wynosiła 2,54 mln osób. Jednak po 2017 roku nastąpił gwałtowny spadek tej liczby do 2,23 mln osób. Warto jednak wskazać, że głównym kierunkiem powrotu była Wielka Brytania. Jeszcze w 2017 roku zamieszkiwało ją aż 793 tys. polskich emigrantów. W 2020 roku ta liczba spadła do 514 tys. Powodem było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wykres 1. Szacunki emigracji Polaków

Powroty Polaków to tylko jeden z czynników zwiększających liczbę rezydentów w Polsce. Drugim jest coraz większa liczba obcokrajowców w Polsce. Ta zaczęła rosnąć już wiele lat temu. Po pierwsze była to zasługa coraz lepszej koniunktury gospodarczej w Polsce. Rosnąca gospodarka generowała tysiące miejsc pracy, co spowodowało gwałtowny spadek bezrobocia oraz zwiększenie się płac. To zachęcało imigrantów zarobkowych do pojęcia pracy w Polsce.

Zobacz też: Mimo wojny na Ukrainie bezrobocie w Polsce nadal spada. Jest krok od rekordu

Szczególnie atrakcyjni byliśmy dla mieszkańców Białorusi i Ukrainy. Głównym powodem jest przepaść gospodarcza dzieląca nasze kraje oraz bliskość kulturowa i językowa. Gdy w 2014 roku Rosja zajęła Krym, a w Donbasie wybuchła wojna, wielu Ukraińców opuściło swoją ojczyznę. Wraz z polepszaniem się sytuacji gospodarczej w Polsce wzrost liczby obcokrajowców w Polsce (głównie Ukraińców) zaczął przyspieszać.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym liczbę cudzoziemców w Polsce była fala protestów na Białorusi. Z kraju wyjechało wtedy wielu specjalistów z branży IT. Większość z nich trafiła do Polski. Teraz gdy na Ukrainie trwa wojna, Polska znów stała się kierunkiem migracji dla setek tysięcy uchodźców.

Liczba cudzoziemców w Polsce w systemie ZUS przekroczyła milion!

To wszystko sprawiło, że liczba cudzoziemców w systemie ZUS zaczęła rosnąć. Najnowsze dane potwierdzają przebicie kolejnej magicznej granicy. W systemie ZUS zarejestrowane było w czerwcu aż 1,012 mln osób spoza Polski. To pierwszy taki przypadek w historii Polski. Dane przedstawia poniższy wykres analityków banku PKO BP.

Wykres 2. Obcokrajowcy w systemie ZUS w latach 2013-22

PKO BP

Liczba ubezpieczonych Ukraińców wzrosła do 729 tys. W ciągu zaledwie 4 miesięcy od wybuchu wojny ich liczba wzrosła o 88 tys.

Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

Według danych MRiPS już 260 tys. uchodźców z Ukrainy podjęło zatrudnienie w Polsce po 24 lutym. Rządowe dane sugerują, że w systemie PESEL w wieku 18-65 lat znajduje się już 617,6 tys. osób. Prosta kalkulacja sugeruje, że w tej grupie wiekowej wskaźnik zatrudnienia wynosi ponad 42%. Czy to dużo? Jeszcze na początku tego miesiąca wskaźnik zatrudnienia był niższy niż 35%. Oznacza to, że istotnie on wzrasta, a niedługo może przebić 50%.

Warto przy tym pamiętać, że wielu tych uchodźców to matki z dziećmi, które mogą mieć problem z podjęciem pracy. Wiele z nich pomaga w opiece nad dziećmi i pracach domowych w rodzinach, które przyjęły je pod dach. Realnie pracować może więc jeszcze więcej osób. Dla porównania w drugim kwartale 2021 r. dla grupy wiekowej 15-64 lata wskaźnik zatrudnienia wzrósł do poziomu 70,2%.

Dane Ministerstwa mają jednak swoją niedoskonałość. Zliczają one wszystkie osoby zgłoszone do PUPów, które znalazły pracę. Nie ma gwarancji, że te osoby nadal są zatrudnione.

Obcokrajowcy w Polsce służą gospodarce

Jak imigracja wpłynie na naszą gospodarkę? Sprawdzić to postanowił ekonomista Oxford Economics, Mateusz Urban. Samo zwiększenie liczby uchodźców to większy popyt czy wydatki na inwestycje. Dochodzi do tego sporo efektów w postaci nowych firm, twórców innowacji itd. To wszystko ma sprawić, że do 2050 roku polska gospodarka może być o 2-3% większe w porównaniu do scenariusza bazowego. Łącznie, imigracja do Polski po 24.02 ma potencjał dodać nam rok-półtorej wzrostu gospodarczego (ok. 4% PKB). To ok. 0,15 p.p. wzrostu PKB rocznie przez najbliższe 30 lat. Permanentnie na rynku pracy pojawi się nawet 440 tys. pracowników

Uchodźcy z Ukrainy są także kosztem, szczególnie krótkoterminowo. Fiskalne obciążenia wyniosą ok. 1,5% PKB w tym roku. Kosztować będzie to też wyższą stopę bezrobocia, która przejściowo wzrośnie o ok. 1,5-2 p.p. (scenariusz 1 mln uchodźców).

Ilu Ukraińców pracuje w Polsce? Jak wielu uchodźców znalazło pracę?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker