Polska

ORLEN zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi. Dotyczy m.in. gwarancji zatrudnienia

PKN ORLEN zawarł porozumienie z Grupą LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu. ORLEN osiągnął porozumienie, według którego gwarancja zatrudnienia obejmuje 48-miesięczny okres dla pracowników Grupy LOTOS.

ORLEN – gwarancja zatrudnienia

Porozumienie podpisane pomiędzy PKN ORLEN, Grupą LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników Grupy LOTOS oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. PKN ORLEN zobowiązał się również do zapewnienia finansowania pracownikom Grupy LOTOS pakietu medycznego i stomatologicznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewnieni ubezpieczenia grupowe na życie oraz finansowanie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

Zobacz także: Związki zawodowe zarówno w Polsce, jak i USA rosną w siłę!

Programy szkoleniowe

Ponadto PKN ORLEN w zawartym porozumieniu zobowiązał się do prowadzenia, według najnowszych standardów, programów szkoleniowych dla pracowników Grupy LOTOS. Będą one dostosowane do ich potrzeb i umożliwią dalszy rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji.

Zobacz także: Spółka ORLEN Upstream rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego

Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS stworzy nowe możliwości dla wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, m.in. poprzez synergię przemysłu i nauki, również w zakresie innowacyjnych projektów. Gdańsk może stać się ważnym ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi, takimi jak wodór. Tym działaniom sprzyja zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy.

Związki zawodowe w Wielkiej Brytanii się odradzają, więc władza postanowiła w nie uderzyć

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker