Polska

Wydatki na zdrowie w Polsce to ponad 170 mld zł rocznie

Jak wyglądają wydatki na zdrowie w Polsce? Na co wydajemy najwięcej? Jak wiele Polacy płacą za leczenie swoimi pieniędzmi, a jak wiele opłaca państwo? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w Narodowym Rachunku Zdrowia.

Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego sugerują, że wydatki na zdrowie w Polsce wyniosły w 2021 roku aż 172,9 mld zł. To równowartość 6,6% PKB Polski. Na ochronę zdrowia wydaliśmy o 21 mld więcej niż rok wcześniej. Wydatki na ten cel w 2020 roku wyniosły 151,9 mld zł. Jak zauważają statystycy, wzrost zanotowano zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Publiczne wydatki na ochronę zdrowia wyniosły w 2021 r. – 125,5 mld zł i były o 15,7 mld zł wyższe niż w 2020 r., a ich udział w PKB wyniósł 4,8%. Z kolei prywatne wydatki wyniosły 13,6 mld zł. To o 1,1 mld więcej niż rok wcześniej. Na wzrost wydatków bieżących na ochronę zdrowia wpływ miało m.in. zwiększenie bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 33,8 mld zł, tj. o 4,1 mld (14%) więcej niż w roku 2020.

Wydatki na zdrowie w Polsce – na co wydajemy pieniądze?

Jak wygląda struktura tych wydatków? GUS dostarcza informacji także na ten temat. Niestety najnowsze pochodzą z 2020 roku. Wynika z nich, że największą część wydatków stanowią usługi lecznicze. To aż 58% całości. W skład tej kategorii wchodzą m.in. usługi szpitalne i leczenie ambulatoryjne. To pierwsze stanowi 30,9% całości wydatków, a to drugie 24,8%. Na artykuły medyczne (czyli m.in. leki) przeznaczamy co piątą złotówkę, którą wydajemy na zdrowie (21,7%). Z kolei wydatki na długoterminową opiekę zdrowotną stanowiły 8,3% całości, zaś 4,2% stanowiły usługi rehabilitacyjne.

Z kolei jeżeli chodzi o świadczeniodawców, największym są szpitale. Trafiło do nich 40,4% kwoty wydatków bieżących na ochronę zdrowia (30,5% do szpitali ogólnych). Z kolei 25,8% powędrowało do placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Do sprzedawców detalicznych i innych dostawców dóbr medycznych trafiło 21,3% naszych środków (w tym 18,6% do aptek).

Publiczne wydatki na zdrowie w Polsce – jak wypadamy na tle innych?

Jak wynika z opublikowanych przez Eurostat statystyk dotyczących publicznych wydatków na ochronę zdrowia, Polska znajduje się pod tym względem w ogonie Europy. Według statystyk Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2020 roku publiczne wydatki na zdrowie wzrosły na poziomie Unii Europejskiej o 1 p.p. W 2018 na ten cel wydano 7,0% PKB. W 2020 było to aż 8,0% unijnego PKB. Tak wysoki skok może być związany z dużym spadkiem unijnego PKB w 2020 roku. Nie bez znaczenia były również bezpośrednie koszty które wynikały z wydatków na walkę z samym wirusem.

Zobacz też: Polska ma najmniej lekarzy w UE. To główna przyczyna kolejek

W 2020 roku najwyższe publiczne wydatki na ochronę zdrowia odnotowano w Czechach i Austrii. W obu krajach było to 9,2% PKB. Na trzecim miejscu znalazła się Francja, gdzie na zdrowie przeznaczono 9% PKB. Wysokie wydatki odnotowano także w Danii i Belgii. Po drugiej stronie znalazła się Łotwa, gdzie było to blisko 2-razy mniej niż w Czechach. W tym kraju publiczne wydatki na zdrowie wyniosły tylko 4,8% PKB. Druga od końca jest Polska. Tak samo jak w Irlandii, na ten cel wydano 5,4% PKB.

Wykres 1. Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej w 2019 i 2020 roku

Publiczne wydatki na zdrowie w UE

Co ciekawe, w przypadku Szwajcarii było to ponad 2-razy mniej niż w Polsce. To wynik systemu ochrony zdrowia w Szwajcarii, gdzie większość finansowania pochodzi ze środków prywatnych.

Publiczne wydatki na zdrowie w UE – pierwsze Czechy, Polska przedostatnia

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker