Gospodarka

Poczta w Polsce 15. najlepszą na świecie. Kto nas wyprzedza?

Czy poczta w Polsce świadczy usługi o wysokiej jakości? Z rankingu Światowego Związku Pocztowego wynika, że tak. Jedynie kilkanaście państw świata może pochwalić się lepszym rezultatem. Warto jednak odnotować, że pozycja Polski od kilku lat spada.

Poczta w Polsce to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. Wszystko za sprawą pandemii COVID-19, która spowodowała gwałtowny wzrost znaczenia e-commerce. W czasie, gdy większość biznesów musiała być zamknięta z powodu ograniczeń sanitarnych, firmy pocztowe miały jeszcze więcej zamówień. Ludzie zaczęli zamawiać do domów odzież, elektronikę, a nawet codziennie zakupy spożywcze. Pokazało to, jak istotne są sprawnie działające firmy pocztowe.

Postal Development Report 2021

The Universal Postal Union (Światowy Związek Pocztowy) co roku publikuje raport dotyczący jakości usług pocztowych na świecie. Ostatnie lata były czasem, kiedy usługi pocztowe zaczęły pełnić kluczową rolę w gospodarce. W Postal Development Report 2021 przeanalizowano 168 państw świata. Jakie były kryteria oceny? Zintegrowany Indeks Rozwoju Poczty (2IPD) bierze pod uwagę cztery cechy. Są to kolejno: niezawodność, zasięg, istotność oraz odporność. Co mierzą te subindeksy?

Niezawodność ma odzwierciedlać szybkość i przewidywalność dostaw we wszystkich kluczowych segmentach poczty fizycznej usługi (poczta listowa, paczkowa i ekspresowa). Zasięg ocenia globalną łączność. Ważna jest tutaj m.in. liczba partnerów sieci pocztowej czy wolumeny międzynarodowej wymiany. Istotność mierzy intensywność korzystania z usług pocztowych w danym kraju. Pod uwagę brana jest wolumen czy liczba urzędów. Odporność mierzy za to dywersyfikację strumieni przychodów, a także zdolność do innowacji i świadczenia integracyjnych usług pocztowych.

Jak poczta w Polsce wypada na tle świata?

Poczta w Polsce uplasowała się w 2021 roku na 15. pozycji na świecie. Czy to dobrze? Generalnie rzecz biorąc to bardzo dobry rezultat. Gdy jednak spojrzymy na historyczne wyniki Polski w tym, zestawieniu to już nie jest tak kolorowo. Jeszcze kilka lat temu, bo w 2018 roku, zajmowaliśmy 6. pozycję na świecie! Od kilku lat liczba punktów przyznanych Polsce maleje, a wraz z nią spada pozycja naszego kraju.

Mimo wszystko 15. pozycja na świecie to bardzo dobry rezultat. Według najnowszego zestawienia najlepszą pocztę świata posiada Szwajcaria. To bardzo bogaty kraj o dobrze rozwiniętych instytucjach. Drugie miejsce zajęły Niemcy. Podium zamyka Austria. Można śmiało powiedzieć, że niemiecko-języczne państwa zdominowały ten ranking. Czwarte miejsce przypadło Japonii. To najwyższej sklasyfikowane nieeuropejskie państwo. Piąta pozycja przypadła Francji. Zaraz za nią znalazła się Holandia. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: USA, Wielka Brytania, Kanada i Singapur.

E-commerce przyczyniają się do zmniejszania liczby miejsc pracy

Dziwić może za to fakt, że 14. pozycję (czyli jedno miejsce nad Polską) zajął inny nasz sąsiad. Tym razem ten wschodni. Różnica w punktacji między Polską a Białorusią, bo o tym kraju mowa, była niewielka. Warto jednak odnotować, że jej wynik uległ w zeszłym roku polepszeniu, a nasza ocena uległa zmianie na gorsze. Mimo spadków nadal wyprzedzamy wiele, mogłoby się zdawać, wysokorozwiniętych gospodarek. Niżej od Polski sklasyfikowano takie kraje jak: Czechy, Australia, Nowa Zelandia, Szwecja czy Finlandia.

Jakość usług pocztowych na świecie

Biorąc pod uwagę bogactwo, poczta w Polsce działa dobrze

Autorzy rankingu zauważają, że najlepszą pocztę dysponują przeważnie te najbogatsze kraje świata. I biorąc pod uwagę tę zależność, Polska ma względnie jedną z najlepszych poczt świata (biorąc pod uwagę bogactwo). To właśnie nasz kraj jest jednym z tych, które znajdują się najwyżej ponad linią trendu. Bardzo dobre rezultaty osiągnęły także: Szwajcaria, Francja, Niemcy, Austria, Białoruś czy Mołdawia.

Jakość usług pocztowych a PKB

Dane pokazują także, że Europa oraz Azja Pacyficzna należą do regionów o względnie wysokiej jakości usług pocztowych. Przeciwnie jest w Afryce oraz Ameryce Południowej i Środkowej. To miejsca, gdzie jakość poczty jest gorsza, niż sugerowałby to trend wynikający z bogactwa wyrażonego w PKB per capita danego kraju.

Poczta Polska utworzy na CPK hub przeładunkowy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker