Polska

Jakie są najlepsze kierunki studiów według ministerstwa? W czołówce teologia i rybactwo

Jakie są najlepsze kierunki studiów? Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało oceny działalności naukowej uczelni w Polsce. Dzięki analizie ekonomistów PIE, możemy zobaczyć, które dyscypliny były oceniane w Polsce najwyżej, a które najniżej.

W ostatnim czasie ukazały się wyniki oceny działalności naukowej polskich uczelni. Obejmowały one okres od 2017 do 2021 roku. Ocena została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tematowi przyjrzeli się ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Które dyscypliny były oceniane najlepiej?

Ministerstwo ocenia i decyduje o przyszłości uczelni

Działalność naukowa polskich uniwersytetów była oceniania w podziale na dyscypliny. Uniwersytety mogły otrzymać 5 różnych stopni. Najwyższym była ocena „A+”. Nieco gorsza ocena kończyła się przyznaniem „A”. Dalsze stopnie to „B+”, „B” oraz „C”.

Sama ocena jest bardzo istotna dla uczelni. To właśnie od uzyskanej oceny zależy jej przyszłość. Wiąże się z nią m.in. wielkość finansowania. To jednak nie tylko pieniądze, ale także możliwość nadawania stopni i tytułów czy tworzenia szkół doktorskich. Uzyskanie oceny B oraz C wiąże się z brakiem części istotnych uprawnień.

Metodologia badania

Eksperci PIE postanowili obliczyć, jak oceniane były różne dyscypliny naukowe. Dla celów analizy zmienili system oceniania z liter na wartości liczbowe od 5 (A+) do 1 (C). Uzyskanie niższej oceny niż 3 wiąże się z ograniczeniem uprawnień uczelni. Następnie obliczone zostały średnie uzyskanych łącznie przez wszystkie ośrodki dla każdej z ustanowionych przez Ministerstwo dyscyplin naukowych.

Jak zauważają ekonomiści, istnieje duża nierównowaga w liczebności. Są bowiem dyscypliny, które znajdują się obecnie na zaledwie kilku uczelniach w całej Polsce. Jako przykład podają oni prawo kanoniczne oraz sztuki filmowe i teatralne. Dane dyscypliny odnaleźć można zaledwie na trzech i czterech miejscach w Polsce. Właśnie dlatego zostały one pominięte w analizie. Uzyskane przez nie średnie to kolejno 4,67 i 4,25. Podobnie potraktowano nauki leśne, które obecne są jedynie na 6 szkołach wyższych w kraju. Uzyskana średnia w tej dyscyplinie to 3,67.

Zobacz też: Wykresy, które mówią wszystko o amerykańskich nierównościach edukacyjnych [WYKRESY]

Poza średnią istotne są też skrajności, czyli to, ile przyznano najwyższych (A+) i najniższych (C) ocen. Które dyscypliny najczęściej były oceniane najlepiej? Najwięcej ocen A+ uzyskano w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i nauki o bezpieczeństwie (po 5 ocen A+ w każdej). Po drugiej stronie mamy dyscypliny, które najczęściej otrzymały najniższą ocenę. Była to pedagogika I nauka o zarządzaniu i jakości (także po 5 ocen C).

Warto jednak zauważyć, że wyjaśniać to może do pewnego stopnia dysproporcja w liczbie ośrodków, w których prowadzone są badania w danych dyscyplinach. Dla przykładu, najliczniej reprezentowaną dyscypliną są nauki o zarządzaniu i jakości. Obecną są aż w 55 placówkach w całym kraju.

Jakie są najlepsze kierunki studiów według Ministerstwa?

Które dyscypliny były oceniane najwyżej? Jakie są najlepsze kierunki studiów według Ministerstwa Edukacji i Nauki?  Najwyższą średnią uzyskała zootechnika i rybactwo. Wyniosła ona aż 3,73. Drugie miejsce ze średnią 3,67 zajęły nauki fizyczne. Podium zamykają nauki teologiczne, również ze średnią 3,67. W pierwszej piątce znalazła się również astronomia i nauki chemiczne.

Pięć dyscyplin zostało ocenione poniżej 3,0. Najgorsze oceny uzyskała pedagogika (2,85). Drugie od końca były nauki o zarządzaniu i jakości (również 2,85). Bardzo niskie miejsca otrzymały także nauki socjologiczne (2,92), architektura i urbanistyka (2,93) oraz nauki biologiczne (2,98).

Najlepsze kierunki studiów według ministerstwa
PIE

Niska ocena nie oznacza niskiego poziomu kształcenia

Warto zauważyć, że oceny, które przyznaje Komisja Ewaluacji Nauki, dotyczy jedynie naukowego wymiaru pracy badaczy. Oceniane jest ona w trzech kategoriach: publikacji naukowych, efektów finansowych badań naukowych i wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Oceny nie dotyczą zatem jakości kształcenia studentów na kierunkach podlegających konkretnym dyscyplinom.

Zobacz też: Zaufanie do nauki w Polsce spada

Eksperci zwracają uwagę, że mniej licznym kadrowo jednostkom łatwiej dostosować się do kryteriów ewaluacyjnych i otrzymać lepszy stopień. I tak np. na politechnikach zajmującymi się dyscyplinami społecznymi, gdzie jest mniej badaczy niż na wydziałach społecznych na innych uczelniach, łatwiej będzie uzyskać wysoką ocenę.

Kontrowersje budzą też same kryteria ewaluacji (np. zmiany w punktacji czasopism naukowych już w trakcie okresu podlegającego ocenie) i zaskakujące oceny, które otrzymały niektóre wydziały i instytuty.

Ekonomiści to samoluby, bo tak uczą ich na uniwersytetach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker