Polska

Z kim handluje Polska? Niemcy zdecydowanym liderem

Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane dotyczące tego, z kim handluje Polska. Skąd najczęściej kupujemy, a gdzie najwięcej sprzedajemy?

Nowa publikacja Głównego Urzędu Statystycznego pozwala lepiej przyjrzeć się handlowi Polski w pierwszym półroczu tego roku. Z udostępnionych przez GUS danych możemy dowiedzieć się, z jakimi krajami handlujemy najwięcej.

Jak dużo handlujemy?

Zgodnie z najnowszymi danymi obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym półroczu br. wyniosły w cenach bieżących 761,5 mld PLN w eksporcie oraz 814,6 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 53,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 18,6 mld PLN.

Skąd taka zmiana? Główną przyczyną są kosmiczne ceny surowców energetycznych. Polska nie należy do krajów samowystarczalnych pod tym względem, dlatego jesteśmy zmuszeni do sprowadzania zza granicy takich towarów, jak gaz i ropa, a nawet węgiel. Wskutek wojny na Ukrainie ceny surowców energetycznych osiągnęły nowe, rekordowe poziomy. To głównie te surowce napędzają inflację w Polsce i na świecie.

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1%.

Z kim handluje Polska?

Z uwagi na swoje położenie geograficzne przytłaczająca większość polskiego handlu odbywa się z krajami rozwiniętymi. W pierwszej połowie 2022 roku aż 87,8% eksportu Polski trafiało do tych państw. Głównym powodem jest oczywiście obecność w UE. Eksport do krajów UE stanowił aż 76,3% całości.

Rzadziej za to kupujemy z państw rozwiniętych. W omawianym okresie import z krajów rozwiniętych wynosił 61,6% całości. Na samą UE przypadło 52,5%. W analogicznym okresie 2021 roku było to kolejno: w eksporcie 86,6% z państw rozwiniętych (w tym UE 52,5%) oraz w imporcie 64,9% (w tym UE 56,4%).

Zobacz też: Osłabienie złotego w nieznaczny sposób pomaga gospodarce

Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej w eksporcie ogółem wyniósł 4,3% wobec 5,4% rok wcześniej. Z kolei w imporcie było to 8,1% wobec 6,8% rok wcześniej.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się. Było to minus 186,8 mld PLN oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 33,1 mld PLN. Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 166,7 mld PLN, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 155,1 mld PLN.

Niemcy liderem w handlu z Polską

Na pytanie z kim handluje Polska, odpowiedzią są Niemcy. To właśnie ten kraj jest naszym największym partnerem zarówno w imporcie, jak i eksporcie. Polski eksport, zaraz po Niemczech, najczęściej trafia do Czech. W pierwszym półroczu wysłaliśmy im towary o wartości 50 mld PLN. Dla porównania, do Niemiec trafiły dobra o wartości 210 mld PLN. Trzecie miejsce z wynikiem 44 mld PLN zajęła Francja.

A skąd kupujemy? Od naszego zachodniego sąsiada kupiliśmy do lipca towary o wartości 168,4 mld PLN. Drugie miejsce przypadło Chinom, skąd sprowadziliśmy dobra o wartości 117,8 mld PLN. Podium zamyka Rosja. Na zakupy w Rosji wydaliśmy 48,7 mld zł.

Saldo obrotów bieżących na rekordowym deficycie! Handel zagraniczny kuleje

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker