Polska

Stypendia dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Ruszyła kolejna edycja

Fundacja ORLEN do 4 października czeka na wnioski stypendialne uczniów i studentów, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Stypendia fundacji ORLEN zostaną przyznane według obowiązujących kryteriów. 

Stypendia fundacji ORLEN

Fundacja ORLEN od wielu lat prowadzi program stypendialny dla dzieci i młodzieży znajdujących się pod opieką Rodzinnych Domów Dziecka lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Jest on skierowany do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz studentów.

Zobacz także: Produkcja budowlana w Polsce poniżej oczekiwań. Jakie zmiany pojawiają się na rynku?

Do składania wniosków stypendialnych zachęcani są uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,5. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wymagana jest średnia powyżej 4,0.

Po raz kolejny Fundacja ORLEN przyzna także stypendia sportowe. Mogą się o nie ubiegać uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia sportowe oraz odpowiednio wysoką średnią ocen.

Zobacz także: ORLEN opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku. Jak kształtują się przychody i zysk?

Rozwój pasji, odkrywanie talentów

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. Do 4 października należy wypełnić formularz on-line, a do 18 października wysłać go tradycyjną pocztą na adres biura Fundacji ORLEN w Warszawie, dołączając dokumenty wymienione w regulaminie programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.

Sfinalizowano fuzję PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Jak zakończyła się operacja przejęcia?

 

Polecane artykuły

Back to top button