Polska

Orlen z zaktualizowaną oceną Agencji Moody’s Investors Service

Agencja Moody’s Investors Service podniosła rating emitenta PKN ORLEN do poziomu Baa1. Perspektywa ratingu pozostaje pozytywna.

ORLEN – rating Moody’s

Według Moody’s przejęcie gazowych aktywów może stanowić podstawę do dalszego wzrostu oceny PKN ORLEN. Moody’s podwyższył także bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) do baa2 z baa3. Do poziomu Baa1 wzrosły również ratingi dla ustanowionego przez PKN ORLEN programu emisji średnioterminowych euroobligacji oraz euroobligacji o wartości 500 mln EUR zapadających w 2028 roku, wyemitowanych przez PKN ORLEN i euroobligacji o wartości 750 mln EUR zapadających w 2023 roku, wyemitowanych przez ORLEN Capital AB. Perspektywa wszystkich podwyższonych ratingów pozostaje pozytywna.

Zobacz także: PLL LOT będą wykorzystywać paliwo SAF z posmażalniczych olejów spożywczych

Ocena PKN ORLEN

Ocena PKN ORLEN uwzględnia coraz większą rolę spółki w rozwoju polskiej gospodarki. Moody’s wskazuje przede wszystkim na korzyści płynące z konsekwentnej dywersyfikacji.

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa ORLEN zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 miliarda złotych, czyli niemal tyle ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015. Do końca 2022 r. na inwestycje Koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld zł.

Zobacz także: ORLEN opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku. Jak kształtują się przychody i zysk?

Forum Ekonomiczne 2022: Europa w obliczu nowych wyzwań

Polecane artykuły

Back to top button