Zadłużenie krajów rozwijających się może być źródłem głębokiego kryzysu!

Nieprzejrzystość warunków, na jakich udzielane są pożyczki płynące z Chin, dla krajów rozwijających się sprawia, że w obliczu negatywnego stanu koniunktury i wysokich stóp procentowych, istnieje potencjalne ryzyko głębokiego kryzysu zadłużeniowego w państwach biednego południa. Zadłużenie krajów rozwijających się może być jeszcze większym problemem.  Chiny przejmują światowy rynek finansowy Od drugiej połowy XX wieku głównymi … Czytaj dalej Zadłużenie krajów rozwijających się może być źródłem głębokiego kryzysu!