Ranking HDI 2021: żyjemy w świecie zmartwień, smutku i kumulacji szoków

W opublikowanym rankingu HDI 2021 Polska zaliczyła wzrost w zestawieniu krajów pod względem wskaźnika rozwoju społecznego, mimo pogorszenia wyniku. Ogólny wniosek płynący z corocznego raportu ONZ jest jednak szalenie pesymistyczny. Żyjemy w świecie zmartwień i kumulacji szoków nienotowanych od dekad.  Wskaźnik HDI Wskaźnik Human Development Index (HDI) to sumaryczna miara średnich osiągnięć w najważniejszych wymiarach … Czytaj dalej Ranking HDI 2021: żyjemy w świecie zmartwień, smutku i kumulacji szoków