ChinyEuropaGospodarka

Chińczyk bogatszy od Europejczyka? Mediana bogactwa w Chinach wyższa niż w Europie

Z tegorocznego raportu Credit Suisse Global Wealth Report 2022 wynika, że mediana bogactwa Chin przewyższa medianę bogactwa Europy. Raport uaktualnia również dane, jaki kraj jest najbogatszy w przeliczeniu na osobę. W 2021 r. była to Szwajcaria. 

Jako mediana majątek Chińczyka jest większy niż Europejczyka 

Nowy raport jednego z gigantów bankowości inwestycyjnej Credit Suisse wykazał, że Chińczyk jest bogatszy od Europejczyka, uwzględniając medianę posiadanego majątku. Mediana majątku osoby dorosłej w Chinach wynosi 26 752 USD, natomiast w Europie 26 690, co oznacza, że mieszkaniec Chin przewyższa swoim majątkiem o 62 USD mieszkańca Starego Kontynentu. Chiny sukces ten osiągnęły poprzez najszybsze tempo wzrostu bogactwa na świecie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Mediana posiadanego majątku wzrosła ośmiokrotnie z 3 111 USD w 2000 r. do 26 752 USD w 2021 r.

Wszystkie regiony przyczyniły się do wzrostu globalnego bogactwa, ale Ameryka Północna i Chiny dominowały, przy czym Ameryka Północna stanowiła nieco ponad połowę globalnej sumy, a Chiny dodały kolejny kwartał – czytamy w raporcie Credit Suisse

Zobacz także: Dochody biednych Polaków są już wyżej niż dochody biednych Hiszpanów i Włoch

Co ciekawe, mediana bogactwa w Chinach jest ponad czterokrotnie wyższa niż w Rosji, gdzie mediana w 2021 r. wyniosła 6 379 USD.

Ile wynosi światowe bogactwo?

Z szacunków Credit Suisse wynika, że do końca 2021 r. światowe bogactwo wyniosło 463,6 bln USD, co oznacza wzrost o 12,7% w ujęciu nominalnym z wygładzonym średniookresowym kursem wymiany walut w stosunku do 2020 roku (wykres 1). Jednak po uwzględnieniu zmian kursów walutowych rok do roku wzrost bogactwa wyniósł 9,8%, natomiast korygując jeszcze o inflację 8,2% (wykres 2). Co ciekawe średnio populacja światowa wzbogaciła się w poprzednim roku w szybszym tempie, niż trend notowany od początku XXI wieku (+6,6%).

Wykres 1. Roczna zmiana wartości netto i jej składników przy zastosowaniu wygładzonych kursów wymiany (%)

Zamożność per capita na koniec 2021 roku opiewała na kwotę w wysokości 87 489 USD. Jak informują autorzy raportu, wzrost majątku spowodowany aktywami finansowymi (np. dochód z umowy o pracę, akcje, obligacje) i niefinansowymi (np. mieszkanie, samochód) był równomierny w poprzednim roku. To dość osobliwe, gdyż od kryzysu finansowego w 2008 roku za większość wzrostu bogactwa gospodarstw domowych odpowiadały aktywa finansowe.

Wykres 2. Roczna realna zmiana wartości netto i jej składniki (%)

Jaki kraj jest najbogatszy?

Szwajcaria jest najwyżej w rankingu pod względem bogactwa na osobę dorosłą (696 tys. USD), a za nią plasują się kolejno USA, SRA Hongkong i Australia. Natomiast w bardziej reprezentatywnym wskaźniku, czyli w medianie bogactwa na pierwszych miejscach są Australia, Belgia i Nowa Zelandia z wynikami odpowiednio 273,9 tys. USD, 267,0 tys. USD i 231,3 tys. USD.

Zobacz także: Chiny wysyłają pociąg z towarami za 7,5 mln PLN do Sankt Petersburga

W 2021 r. wzrosły nierówności

Silny wzrost aktywów finansowych spowodował wzrost nierówności w 2021 r. – wskazują autorzy raportu

Jednak jednocześnie podkreślają, że w 2022 r. można spodziewać się odwrócenia trendu (spadek nierówności), gdyż ubiegłoroczny wzrost dywergencji ekonomicznych spowodowany był krótkookresowymi ruchami cen aktywów, które w bieżącym roku charakteryzują się spadkową tendencją.

Szczegółowa analiza mediany bogactwa w krajach i na całym świecie pokazuje, że globalne nierówności majątkowe zmniejszyły się w tym stuleciu z powodu szybszego wzrostu osiąganego na rynkach wschodzących – czytamy w raporcie

Co ciekawe, globalna mediana bogactwa rosła ok. 2 razy szybciej niż światowe bogactwo na osobę dorosłą i o wiele szybciej niż globalny PKB od początku stulecia.

Zobacz także: Chiny wracają do węgla. Chwilowa zmiana czy długotrwały trend?

Wzrosła liczba milionerów

W ostatnim roku liczba milionerów zwiększyła się o 5,2 mln. Ponadto na szczycie piramidy bogactwa plasują się USA, gdzie jest ponad 140 tys. osób z majątkiem powyżej 50 mln USD i w Chinach, gdzie takich osób jest ponad 32,7 tys.

Na całym świecie na koniec 2021 r. było 62,5 mln milionerów – szacują autorzy

Do 2024 roku majątek na osobę przekroczy 100 tys. USD

Prognozy ekonomistów Credit Suisse wskazują, że w pięcioletniej perspektywie należy spodziewać się dalszego wzrostu światowego bogactwa. Do 2024 r. majątek na osobę dorosłą wynieść ma co najmniej 100 tys. USD.

Podczas gdy pewne odwrócenie wyjątkowych zysków bogactwa z 2021 r. jest prawdopodobne w latach 2022/2023, ponieważ kilka krajów boryka się z wolniejszym wzrostem lub nawet recesją, nasza pięcioletnia prognoza zakłada dalszy wzrost bogactwa. Spodziewalibyśmy się, że do 2026 r. światowe bogactwo wzrośnie o 169 bilionów USD, co daje łączny wzrost o 36 proc. Według naszej prognozy do 2024 r. światowy majątek na osobę dorosłą przekroczy próg 100 tys. dolarów, a liczba milionerów przekroczy 87 mln osób w ciągu najbliższych pięciu lat – prognozują ekonomiści Credit Suisse

USA i Chiny – gospodarcze tło konfliktu o Tajwan

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker