Czy wyższy poziom długu publicznego obniża wzrost? Nie ma na to dowodów [BADANIE]

Dług publiczny jest obszarem notorycznie badanym przez ekonometryków odnośnie jego wpływu na wzrost gospodarczy, inflację czy stabilność fiskalną i makroekonomiczną. I choć rządy lub różnego rodzaju wspólnoty integracyjne nakładają na siebie wymogi maksymalnego progu zadłużenia w relacji do PKB, to wciąż brak dowodów w literaturze naukowej na negatywny wpływ wyższego poziomu długu publicznego na wzrost … Czytaj dalej Czy wyższy poziom długu publicznego obniża wzrost? Nie ma na to dowodów [BADANIE]