GospodarkaPolska

Ukraińcy założyli w Polsce już ponad 10 tys. firm!

Co interesujące, większość ukraińskich firm w Polsce założyli mężczyźni

Ile firm założyli Ukraińcy w Polsce? Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), od stycznia do września 2022 rok, obywatele kraju nad Dnieprem otworzyli w Polsce ponad 10 tys. działalności gospodarczych. Co interesujące, większość z nich założyli Ukraińcy, a nie Ukrainki, mimo tego, iż w ostatnich miesiącach napłynęło do naszego kraju znacznie więcej kobiet, niż mężczyzn w wieku produkcyjnym. 

W Polsce zarejestrowano ponad milion ukraińskich uchodźców

Na skutek rozpoczęcia inwazji przez Rosjan miliony Ukraińców opuściło swój kraj. Według Center for Strategic and International Studies na dzień 30. września aż 7 536 433 obywateli naszego wschodniego sąsiada mieszkało poza granicami swojej ojczyzny. Najwięcej z nich zdecydowało się wyjechać do Niemiec oraz Polski. Łącznie osób w polskim rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy 23. października miało być aż 1 012 454. Przy czym, ok. 40 proc. z nich stanowiły kobiety w wieku produkcyjnym, a zaledwie 10 proc. mężczyźni mający więcej niż 18 i mniej niż 64 lata. 

Ile firm założyli Ukraińcy w Polsce? Już ponad 10 tys.

Wraz z przyjazdem do Polski wielu z nich postanowiło znaleźć w naszym kraju pracę. Jak poinformowała pod koniec sierpnia Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg:

Do tej pory legalną pracę podjęło ponad 420 tysięcy obywateli Ukrainy, głównie kobiet.

Jednakże niektórzy z nich zdecydowali, że zamiast szukać pracy, będą szukać pracowników. Łącznie, jak donoszą analitycy PIE, w naszym kraju od stycznia 2022 roku, działalność gospodarczą rozpoczęło 10 207 ukraińskich przedsiębiorstw. Przy czym, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, większość z nich założono po rosyjskiej inwazji. 

Ile firm założyli Ukraińcy
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy

Jak zaznaczają ekonomiści PIE większość zarejestrowanych w Polsce ukraińskich firm istniała jeszcze przed wpisaniem ich do CEIDG! Otóż Ukraińcy, którzy przed przyjazdem do naszego prowadzili biznes w swojej ojczyźnie, ze względu na wybuch wojny postanowili przenieść swoją działanosć gospodarczą do Polski. Jeżeli zaś chodzi o uchodźców wczesnej nieprowadzących przedsiębiorstwa, to w ich wypadku głównym powodem założenia działalności w naszym kraju była możliwość kooperacji z polskimi firmami oraz oczywiście zarobienia na utrzymanie siebie i swojej rodziny. 

Co interesujące, z danych zaprezentowanych na zamieszczonym powyżej wykresie wynika, że to głównie Ukraińcy, a nie Ukrainki zdecydowali się na założenia firmy w naszym w kraju. Łącznie w analizowanym okresie uchodźczynie z kraju nad Dnieprem otworzyły 4193 działalności gospodarcze w naszym kraju. Oznacza to, że udział firm prowadzonych przez obywatelki naszego wschodniego sąsiada w liczbie nowo zarejestrowanych ukraińskich firm w Polsce osiągnął zaledwie ok. 41 proc. Był on jedynie nieznacznie większy od analogicznego odsetka dla Polek, który w tym roku wyniósł 36 proc.

Ukrainki zajmują się fryzjerstwem, a Ukraińcy budownictwem

Dodatkowo działalności zakładane przez Ukrainki różnią od tych zakładanych przez Ukraińców nie tylko pod względem liczby, ale również charakteru prowadzonej działalności. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie ukraińskie przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety najczęściej działają w usługach. Prawie co trzecia firma założona przez imigrantkę zajmowała się pozostałą działalnością usługową. Przy czym, jak informują eksperci PIE, prawie 89 proc. ukraińskich przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach tego sektora oferowało usługi z zakresu fryzjerstwa bądź różnorakie zabiegi kosmetyczne. Ponadto wiele firm założonych przez Ukrainki działo w informacji i komunikacji oraz handlu głównie detalicznym prowadzonym przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. 

W jakich branżach działają ukraińskie firmy?
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy

Jeżeli zaś chodzi o ukraińskie przedsiębiorstwa prowadzone przez mężczyzn to te działały głównie w budownictwie. Aż 38 proc. firm założonych przez Ukraińców funkcjonowało w tym sektorze. Z danych ekonomistów PIE wynika, że około 73 proc. z nich zajmowało się wykonywaniem pozostałych robót budowlanych wykończeniowych takich jak na przykład czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania. Do tego znaczna część ukraińskich przedsiębiorstw działała również w informacji i komunikacji oraz transporcie i gospodarce magazynowej. W wypadku tej drugiej kategorii mężczyźni głównie zajmowali się transportem drogowym oraz oferowaniem usług taksówkarskich. 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker